Normalt er hotellernes januar karakteriseret ved at være blandt årets mere stille måneder. Alligevel lykkedes erhvervet at være værter for knap 1 mio. overnatninger sidste år. Meget er dog sket siden, hvor erhvervet er blevet mødt af den værste krise nogensinde. Danmarks Statistik kan nu fortælle, at januar 2021 resulterede i blot 200.000 overnatninger på hotellerne, hvilket svarer til et fald på hele 78,4 pct.

Særligt de udenlandske overnatninger savner hotelvirksomhederne. Her lyder faldet på 89,1 pct.

”Med anbefalinger om ikke at forlade eget land og skrappe isolationskrav ved nødvendige rejser er udenlandske turister i Danmark et særsyn i disse måneder. Vores seneste opgørelse viser, at knap halvdelen af landets hoteller er lukkede, da der ingen gæster er,” fortæller Jens Zimmer Christensen, formand for HORESTA.

Billedet af den dystre januar er næsten det samme på tværs af regionerne med overnatningstab på knap 80 pct. Kun i Region Sjælland har man formået at holde faldet på 64 pct.

Det er i dette lys, at HORESTA mener, at hotelerhvervet bør kunne erklæres de facto-lukket og derved opnå samme kompensation for faste omkostninger som tvangslukkede virksomheder. I Tyskland har man – med EU's godkendelse – anerkendt de facto-lukkede virksomheder som forretninger med et omsætningsfald på mere end 80 pct.

”Mange steder i overnatningserhvervet er der ingen omsætning på grund af restriktioner og den nuværende situation, og virksomhederne er tvunget til at lukke forretningen. Økonomisk bliver hotelerhvervet dog ramt af, at de ikke er tvangslukkede – også selvom deres restaurant ikke må servere mad, deres mødelokaler ikke kan bruges eller deres spa og fitness ikke må have åbent,” siger Jens Zimmer Christensen, formand for HORESTA.

Der er brug for en plan

HORESTAs formand efterlyser en politisk plan for udfasning af restriktioner og genåbning af turisme- og oplevelseserhvervet.

”Der er brug for pejlemærker, der kan skabe vished om fremtiden i branchen. Og der er brug for en økonomisk bæredygtig genåbning, hvor vi holder restriktionerne på et niveau, der ikke fjerner forretningsgrundlaget. Det betyder også, at kompensationsordningerne skal række længere frem, og vi skal kickstarte efterspørgslen i erhvervet med målrettede initiativer som for eksempel sænkelse af momsen for vores erhverv,” lyder budskabet fra Jens Zimmer Christensen.

Log ind