Som en del af slutafregningsprocessen skal den faglige repræsentant bekræfte en del af de oplysninger, som virksomheden har indberettet i forbindelse med slutafregningen af lønkompensationsansøgningen.

Det er op til virksomheden at oplyse, hvilken faglig repræsentant der skal godkende oplysningerne. Det er også muligt at udpege flere repræsentanter. Hvis virksomheden har en tillidsrepræsentant eller en anden medarbejderrepræsentant, vil det være oplagt, at det er denne medarbejder, der attesterer. Den eller de udpegede faglige repræsentanter vil herefter få direkte besked fra Erhvervsstyrelsen.

Den faglige repræsentant vil få adgang til en oversigt over de enkelte medarbejderes hjemsendelsesperioder samt eventuelle genindkaldelsesdage. Det er herefter op til den faglige repræsentant at vurdere, om de indberettede oplysninger er sandsynlige og i overensstemmelse med repræsentantens eget indtryk.

Hvis den faglige repræsentant mener, at indberetningen ikke er korrekt, kan den faglige repræsentant vælge at sende indberetningen tilbage til virksomheden, så virksomheden har mulighed for at ændre oplysningerne. Alternativt kan indberetningen sendes direkte videre til Erhvervsstyrelsen med en bemærkning om, hvorfor den faglige repræsentant ikke kan attestere oplysningerne.

Hvis man ikke har en tillidsrepræsentant eller en anden repræsentant, der kan attestere oplysningerne vil relevante faglige organisationer i stedet kunne gøre indsigelse mod virksomhedens indberetning, hvis den faglige organisation mener, at virksomhedens slutafregning ikke er korrekt.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende slutafregningen ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Log ind