Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, og det bliver desværre endnu en sommer, der bliver præget af coronavirus. Det gælder også, hvis man skal holde sommerferie i udlandet, da der fortsat er indført en lang række restriktioner ved rejser til udlandet.

Det kan få indflydelse på virksomhedens drift, hvis medarbejderne ikke har taget højde for myndighedernes retningslinjer, når de holder sommerferie i udlandet. Det kan derfor også være en god idé, hvis I som virksomhed fastlægger nogle interne retningslinjer for private rejser til udlandet, så det fastslås, hvad medarbejderne skal være opmærksomme på, og hvilket ansvar de har i denne sammenhæng.

Til brug for udarbejdelse af sådanne retningslinjer, har HORESTA lavet et udkast til retningslinjer for private rejser til udlandet, som I kan vælge at benytte.

Dette udkast til retningslinjer kan findes her.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende personalejuridiske spørgsmål og coronavirus ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.               

Log ind