Når myndighederne behandler ansøgninger om udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU, ender det meget ofte med et afslag.

Det vil HORESTA have ændret, så noget af den akutte mangel på arbejdskraft i turisme- og oplevelseserhvervet kan blive afhjulpet.

HORESTA har netop bede udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye om et møde, hvor man kan drøfte sagsbehandlingen i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

”Lige nu er der en klar oplevelse af, at sagsbehandlingen og en ekstremt restriktiv vurdering i SIRI stort set udelukker hoteller, restauranter m.fl. fra at benytte beløbsordningen”, skriver HORESTAs politiske direktør, Kirsten Munch i brevet til ministeren.

Hun oplyser, at det i særlig grad er sushirestauranterne, som har svært ved at tiltrække de rigtige kompetencer, fordi ansøgningerne bliver afvist.

”De har ikke mulighed for at leve op til kravene i andre ordninger, og der uddannes ikke sushikokke her i landet. Disse restauranter må nu afviser ordrer, ligesom der er flere eksempler på, at de må lukke forretninger,” skriver Kirsten Munch.

HORESTAs december: 24 ønsker på 24 dage

Følg med i HORESTAs julekalender 2023, hvor vi dag for dag fortæller, hvad politikerne kan gøre for at skabe bedre rammevilkår for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Log ind