Når myndighederne behandler ansøgninger om udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU, ender det meget ofte med et afslag.

Det vil HORESTA have ændret, så noget af den akutte mangel på arbejdskraft i turisme- og oplevelseserhvervet kan blive afhjulpet.

HORESTA har netop bede udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye om et møde, hvor man kan drøfte sagsbehandlingen i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

”Lige nu er der en klar oplevelse af, at sagsbehandlingen og en ekstremt restriktiv vurdering i SIRI stort set udelukker hoteller, restauranter m.fl. fra at benytte beløbsordningen”, skriver HORESTAs politiske direktør, Kirsten Munch i brevet til ministeren.

Hun oplyser, at det i særlig grad er sushirestauranterne, som har svært ved at tiltrække de rigtige kompetencer, fordi ansøgningerne bliver afvist.

”De har ikke mulighed for at leve op til kravene i andre ordninger, og der uddannes ikke sushikokke her i landet. Disse restauranter må nu afviser ordrer, ligesom der er flere eksempler på, at de må lukke forretninger,” skriver Kirsten Munch.

HORESTA vil gøre fritidsjobs mere tilgængelige

Det skal være nemmere for de danske virksomheder at tiltrække helt unge medarbejdere, og samtidig skal de i fremtiden kunne varetage flere opgaver. Det mener HORESTA, som kommer med en række opfordringer til regeringen i et nyt politisk udspil.

HORESTA: Sådan får vi flere unge i fritidsjob

Regeringen har bebudet, at den vil præsentere et udspil til, hvordan vi får flere unge til at tage et fritidsjob. Derfor har HORESTA udarbejdet 7 konkrete forslag til, hvordan det kan gøres.

Log ind