2020 var et år ulig alle andre. Særligt i turisme- og oplevelseserhvervet. Nu går de politiske snakke om genåbning af samfundet, og det kan være tid til at tage temperaturen på tilstanden i medarbejderstaben.

Med HORESTAs medarbejderanalyse Better Hospitality Workplace (BHW) kan I få indsigt i, hvor virksomheden bidrager til en stærk trivsel, og hvor der er mulighed for forbedring.

BHW er unik, fordi værktøjet både giver jer mulighed for at måle medarbejdernes tilfredshed og på sigt at sammenligne resultaterne med resten af branchen. Netop muligheden for at benchmarke med virksomheder i samme branche er blevet efterspurgt af HORESTAs medlemmer gennem længere tid.

På opfordring fra medlemmerne har vi således udviklet dette nye produkt, som bliver et vigtigt redskab til både at tiltrække og fastholde medarbejdere fremover - på tværs af branchens virksomheder – og vi nærmer os et antal besvarelser, der muliggør benchmarket i erhvervet. Jo flere virksomheder som tilslutter sig, des stærkere bliver sammenligningsgrundlaget på tværs af branchen.

Vi har også gjort meget ud af brugervenligheden både i forhold til medarbejdernes besvarelse samt den efterfølgende rapportering til virksomhedens ledelse. Besvarelse kan bl.a. ske når som helst via mobiltelefon, tablet el.lign. – og på både dansk og engelsk.

I bestemmer selvfølgelig selv, hvornår I vil gennemføre undersøgelsen. Jeres virksomhed kan også tilføje egne spørgsmål i undersøgelsen, som vedrører netop jeres virksomhed.

Kontakt chefkonsulent Karin Bækby Petersen for yderligere information.

20240528 DSC00277
Chefkonsulent
Karin Bækby Petersen

Log ind