Dansk turisme mistede ifølge en statusanalyse fra Erhvervsministeriet 31 milliarder kroner i omsætning i 2020. Tabet vurderes til mellem 40.000 og 44.000 fuldtidsbeskæftigede på årsbasis.

”Analysen er et billede på, hvilken voldsomt presset situation, vi står i som erhverv. En meget stor andel af virksomhederne i turisme- og oplevelseserhvervet er ramt i ekstrem grad, og kompensationen dækker på ingen måde det tabte. 2020 var et sort hul for erhvervet”, siger chef for turisme- og oplevelsesøkonomi i HORESTA, Annette Hyldebrandt.

Hun understreger, at det er alle dele af erhvervet, som er hårdt ramt. Men nogle sektorer og regioner er ramt i særlig grad. Takket være regeringens sommerpakke, og danskernes beslutning om at holde ferie i hjemlandet mistede kyst- og naturturismen kun 6 procent af omsætningen, mens storby- og erhvervsturismen led et tab på 55 procent.

”De københavnske hoteller har siden i sommer ligget med et omsætningstab på 80-90 procent. Det er ekstremt. Andre dele af erhvervet har været tvangslukket eller været underlagt restriktioner, som har gjort det umuligt at drive forretning,” siger Annette Hyldebrandt.

HORESTA opfordrer nu regeringen og Folketingets partier til at lægge en plan for, at turisme- og oplevelseserhvervet kan komme igennem den sidste fase af krisen. HORESTA opfordrer blandt andet til, at de eksisterende hjælpepakker strækkes ud til efter en ophævelse af de nuværende restriktioner. Tilsvarende er der behov for en genstartspakke, hvor konkurrenceevnen bliver styrket for eksempel via en momsnedsættelse svarende til den, der er gennemført i mange nabolande.

”Man skal forstå, at store dele af turisme- og oplevelsesøkonomien vil få et langt tilløb, før man er tilbage på normalen. For nogle virksomheder vil det tage måneder, for andre år,” siger Annette Hyldebrandt.

København går videre med turismeafgift

Det vakte kritik fra turistbranchen, da et flertal af politikerne i Københavns Kommune sidste år stemte for, at man vil have en turismeafgift. På en afstemning torsdag stadfæstede politikerne, at man vil indføre afgiften.

Det tager turismen med fra Frigast-balladen

Turismen sejrede, da regeringen endelig meldte ud om Frigast-anbefalingerne og sanering af erhvervsstøtten. Men det langstrakte forløb har også givet vigtig læring til turismen, lyder det fra erhvervet selv.

Log ind