Det kan være en lang og vanskelig proces at søge om arbejds- og opholdstilladelse, når udenlandske medarbejdere skal ansættes i danske virksomheder.

I et forsøg på at overskueliggøre processen har Erhvervsstyrelsen udarbejdet et digitalt værktøj, som er en hjælp til bl.a. virksomheder, der ønsker at hjælpe deres medarbejder igennem de nødvendige ansøgninger og registreringer til ansættelse i Danmark. For at sikre en mere målrettet hjælp, bliver der indledningsvist stillet nogle overordnede spørgsmål, der gør, at oversigten tilpasses til den konkrete type ansøgning.

”Ansæt udenlandske medarbejdere – trin for trin” kan findes hos virk.dk via dette link.

Foruden dette værktøj har Erhvervsstyrelsen udarbejdet adskillige andre digitale forløb, der kan være med til at overskueligøre de til tider krævende processer, der er forbundet med det at drive en virksomhed. Se mere her. 

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende ansættelse af udenlandske medarbejdere og andre juridiske spørgsmål ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

HORESTA advarer om henvendelser vedr. varemærkebeskyttelse

HORESTA har fået et par henvendelser fra medlemmer, som har fået et brev eller en e-mail fra en virksomhed, som kalder sig IPR Protection. Af brevet/mailen fremgår det, at en anden virksomhed via IPR Protection har ansøgt om at få varemærke(navne)beskyttet samme navn som den virksomhed, som er modtager af brevet/mailen fra IPR Protection.

Log ind