Som medlem af HORESTA Arbejdsgiver har I adgang til detaljerede løn-, fraværs- og ulykkesstatistikker hos Dansk Arbejdsgiverforening. Her kan du både finde tal om løn, fravær og ulykker for hotel- og restauranterhvervet samt hele det private arbejdsmarked.

Statistik-værktøjet giver mulighed for at sammenligne din virksomheds lønninger med det generelle niveau i branchen, og virksomheder med minimum 35 ansatte og mindst 10 kvinder og 10 mænd i samme arbejdsfunktion – fx tjenere - kan desuden se den kønsopdelte lønstatistik for deres virksomhed. Endelig giver statistikken mulighed for at sammenligne fraværet og ulykkerne i jeres virksomhed med det generelle niveau i branchen.

For at få adgang skal den administrerende direktør/ejer underskrive og returnere denne blanket.
Når vi modtager blanketten, sender vi brugernavnet og praktiske oplysninger via e-mail til jer, og DA sender den personlige adgangskode med posten.       

OBS! Vær opmærksom på, at fratrådte medarbejdere ikke må have adgang til lønstatistikken. Det er jeres ansvar at fjerne tidligere ansattes adgang.

Har I spørgsmål til lønstatistikken, så er I altid meget velkommen til at kontakte os på [email protected].

Karin.jpg
Chefkonsulent
Karin Bækby Petersen

Analyse: Rejser prioriteres af europæiske forbrugere

Selvom den økonomiske situation i verden overordnet set er mere presset i øjeblikket end for et år siden, viser en ny analyse fra European Travel Commission (ETC), at europæiske forbrugere alligevel vil prioritere at komme ud at rejse til trods for, at priserne på energi og dagligvarer befinder sig på et højt niveau, skriver Standby.dk.

Log ind