Som følge af den nye ferielov er ferie, som jeres medarbejdere har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, blevet indefrosset. 

Hvis I som virksomhed har valgt at beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden, skal I være opmærksomme på, at I har modtaget et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler med vigtige frister.

Indbetaling af indefrosne feriemidler skal ske til Lønmodtagernes Feriemidler senest, når jeres medarbejdere forlader arbejdsmarkedet. Fristen for indbetaling er den 1. september hvert år. Har I feriemidler, som forfalder til betaling den 1. september i år, har I modtaget en opkrævning.

Alle virksomheder, som har beholdt de indefrosne feriemidler, er desuden blevet bedt om at oplyse senest den 31. august 2021, om I fortsat ønsker at beholde de resterende indefrosne feriemidler i virksomheden.

I vil fremover én gang årligt blive bedt om at tage stilling til, om I fortsat vil beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden.

Det er vigtigt, at ovenstående frister ikke siddes overhørigt.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende bl.a. indefrosne feriemidler ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Log ind