På trods af det generelle forsamlingsforbud på 10 personer og de øvrige restriktioner, er det muligt at afvikle visse former for undervisning og kurser under normale vilkår.

Dagtilbud, skoler, institutioner m.v., der hører under Undervisningsministeriets område, er undtaget fra reglerne i forsamlingsforbudsbekendtgørelsen.

Det gælder også, hvis aktiviteterne finder sted uden for de lokaler eller øvrige lokaliteter, som dagtilbuddet, skolen, institutionen m.v. råder over.

Man kan altså som hotel/konferencecenter på helt normal vis lægge lokaler til kurser og undervisning, som gennemføres for/af institutioner under Undervisningsministeriet. Det betyder i praksis, at kurser/undervisning, hvor arrangøren/kunden er en institution under Undervisningsministeriet kan gennemføres med f.eks. gruppearbejde og normal spisning for alle deltagere i restauranten.

Derudover indeholder bekendtgørelsens § 3, nr. 3, en bestemmelse, hvorefter undervisning, eksamen eller lignende er undtaget fra forsamlingsforbuddet, hvis den pågældende minister - efter anmodning fra den pågældende institutions ledelse – træffer beslutning om, at den pågældende undervisning skal anses for undtaget fra reglerne i forsamlingsforbudsbekendtgørelsen. En sådan beslutning skal offentliggøres på vedkommende ministeriums hjemmeside.

Konkret har Sundhedsministeriet truffet beslutning om, at en del uddannelser, som udbydes af regionerne til sundhedspersonale er undtaget fra forsamlingsforbudsbekendtgørelsen, således at der på normal vis kan gennemføres undervisning af regionernes sundhedspersonale, også når/hvis dette foregår på hoteller og konferencecentre mv. Beslutningen herom er offentliggjort på Sundhedsministeriets hjemmeside, og kan ses her.

Hvis du har spørgsmål om dette, er du velkommen til at kontakte HORESTA.

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Branchen er bedre end sit rygte

Mens hotel- restaurations- og turistbranchen har ry for at være et hårdt sted at arbejde, giver en ny undersøgelse et andet billede. Medarbejdertilfredsheden er stor.

Log ind