En ny bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet er trådt i kraft. Bekendtgørelsen sætter øget fokus på virksomhedernes psykiske arbejdsmiljø, herunder krænkende handlinger, seksuel chikane og mobning. Bekendtgørelsen indeholder ikke nye regler, men er i stedet en samlet oversigt over reglerne for det psykiske arbejdsmiljø.

Hovedformålet med bekendtgørelsen er at synliggøre, at arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at påvirkningen i det psykiske arbejdsmiljø både ud fra en enkeltvis og samlet vurdering er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt på kort og lang sigt.

Det betyder konkret, at arbejdsgiver skal foretage en generel vurdering af arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø, ligesom arbejdsgiver også skal foretage en vurdering af konkrete påvirkninger af arbejdsmiljøet (fx en vurdering af arbejdsmængde og tidspres, uklare/modstridende krav i arbejdet, krænkende handlinger etc.).

Disse vurderinger skal indgå i virksomhedens APV. I den forbindelse kan egen HORESTAs branchespecifikke BHW-medarbejderanalyse (Better Hospitality Workplace) bruges, da denne også inkluderer måling i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Du kan finde bekendtgørelsen her.

Ønsker du at høre mere om BHW-undersøgelsen, kan du kontakte Karin Bækby Petersen på telefon: 35248024.

Karin.jpg
Chefkonsulent
Karin Bækby Petersen

Log ind