Nu er det muligt at sende medarbejderne på faglig opkvalificering online, og hvis I har overenskomst med mulighed for op til 100 pct. dækning af lønudgifterne.

Det sker via et samarbejde mellem 3F, HORESTA og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Rybners Kursuscenter. Rybners har udviklet et 30 dages onlinekursus for ufaglærte og faglærte i service-, turisme-, hotel- og restauranterhvervet. Det er også muligt at deltage i enkelte kurser og dermed laves kortere forløb.

Kurset opkvalificerer deltagerne inden for de personlige kompetencer gennem salg, service og kundebetjening kombineret med faglige emner.

Læs mere om forløbet i PDF’en, hvor I også finder information om tilskud, økonomi og deltagerbetaling.

Tilmelding:

Ved tilmelding melder medarbejderen sig til hele kursuspakken på 30 dage. Men forløbet kan også tages i mindre dele afhængig af medarbejder og virksomhedens muligheder.

De skal tilmelde sig via www.efteruddannelse.dk

Hvis de kun ønsker at deltage i nogle af kurserne, skal de kontakte Jette Henriksen fra Rybners.

Kontakt kursussekretær for yderligere information:

Jette Henriksen, Mail: [email protected], Tlf.: 7913 4584

Cathrine Slipsager, Mail: [email protected], Tlf.: 7913 4429

I forhold til kompetencefonden kan konsulenter fra HORESTA og 3Fs efteruddannelsesprojekt ”JA TAK” bistå med hjælp til ansøgningen.

Generelle spørgsmål om kompetenceudvikling og fondsstøtte kan stilles til HORESTAs uddannelseschef Pia Svane.

Pia-Svane-1920x1280.jpg
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Undgå at betale merbidrag til AUB

Husk at dele jeres opslag om elevpladser på Praktikpladsen.dk. Det kan nemlig have stor betydning for eventuelle merbidrag til AUB.

Gratis uddannelse med fokus på arbejdsmiljø

Et trygt arbejdsmiljø er afgørende for hotel-, restaurant-, og turismebranchen. Derfor tilbyder HORESTA, sammen med BrancheFællesskaberne for Arbejdsmiljø, en gratis uddannelse med fokus på arbejdsmiljøet.

Log ind