Trepartsaftalen om lønkompensation til erhvervslivet bliver nu justeret, så den i højere grad kommer de mest udsatte erhverv til gode.

På et møde i Erhvervsministeriet mandag aften imødekom ministeriet HORESTAs ønsker til en justering af aftalen på centrale punkter.

”Stor ros til regeringen for at lytte til vores bekymringer og med det samme se på en justering. Det viser en reel vilje til at komme et erhverv til undsætning, som i øjeblikket er presset helt ud i tovene,” siger HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard.

HORESTA kritiserede først og fremmest aftalen for, at man kun kunne få glæde af den, hvis man frem til 9. juni undlod at afskedige medarbejdere. Det bliver nu ændret til en mere fleksibel model.

”Aftalen var sikkert god for store dele af erhvervslivet. Men hotel-, restaurant- og turisterhvervet har mistet en meget stor del af omsætningen og kæmper for at holde forretningen kørende. I en situation hvor ingen kan vide, hvor lang tid krisen vil vare, er der er langt til den 9. juni,” siger Katia K. Østergaard til blandt andre TV2 News.

Hotelbyggerier boomer i provinsen

Flere hotelbyggerier er undervejs uden for København end tidligere. Udviklingen kan blandt andet skyldes, at byerne samlet udvikler sig for at blive en mere interessant destinations, vurderer cheføkonom fra HORESTA.

Log ind