Elever bliver omfattet af lønkompensation. Det står blandt andet klart som følge af en særregel i en ny bekendtgørelse, som kom mens HORESTA holdte webinar i går.

Det er således politisk besluttet, at elever kan fortsætte med at arbejde under hjemsendelse.

Det betyder, at der kan opnås lønkompensation, selvom eleverne udfører arbejde. Hvor det er uddannelsesmæssigt- og sundhedsmæssigt forsvarligt at fastholde praktikken i virksomheden, vil eleven ikke skulle hjemsendes. Eleven kan udføre det arbejde, der normal ligger indenfor uddannelsesaftalen.

På HORESTAs webinar blev der også spurgt til, om der kunne søges lønkompensation for en person, der havde opsagt sin stilling i februar måned til fratræden med udgangen af marts. Vi vurderer, at da opsigelsen ikke er afgivet af virksomheden, vil virksomheden kunne ansøge om lønkompensation fra det tidspunkt, hvor medarbejderen er hjemsendt.

Endelig blev det også i går meldt ud fra regeringen, at ved sygdom vil virksomhederne alene modtage sygedagpengerefusion for de ansatte, dvs. ikke lønkompensation. Det samme gælder fleksjobbere efter gammel ordning og medarbejdere på barsel. Dette er en ændret udmelding i forholdt til, hvad der tidligere er oplyst om, at der kunne søges differencebetaling.

Vi laver løbende opdateringer af vores vejledning om trepartsaftalen med alle de nye tiltag der dagligt kommer i form af bekendtgørelser, lovændringer, svar fra ministerier m.m.

HORESTA-medlemmer er altid velkommen til at kontakte HORESTAs juridiske callcenter på tlf. +45 35 24 80 40.

Se også

Log ind