Hvor i erhvervslivet skaber Danmark værdi for pengene? Og hvilke styrkepositioner er værd at satse på fremadrettet?

Med en ny aftale om strategi for Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 sætter erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse retningen og rammerne for de kommende års decentrale erhvervsfremmeindsats, som særligt skal styrke de mange små og mellemstore virksomheder.

Parterne er blandt andet blevet enige om, at erhvervsfremmesystemet skal styrke erhvervs- og turismeudvikling i landdistrikter såvel som i byer, og vil arbejde tæt sammen om at sikre et Danmark, der hænger sammen.

Dorte Krak, adm. direktør i Arp-Hansen Hotel Group, har været en del af den Erhvervsfremmebestyrelse, og som direktør for hovedstadens største hotelkæde har hun bidraget med en unik indsigt fra dette erhverv.

”Det er mit håb, at vi i 2023 kan se, at strategien har bidraget til at styrke vækstbetingelserne for en bred vifte af virksomheder. Og at vi kan se, at flere iværksættervirksomheder er kommet ind i solide vækstforløb,” fortæller Dorte Krak, og fortsætter:

”Min rolle har været at bringe virksomhedernes udfordringer på bordet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Fra min tid som formand for Vækstteamet for Turisme og Oplevelsesøkonomi ved jeg, hvor vigtigt det er at forstå den virkelighed, som danske virksomheder står i. Derfor har det været afgørende for mig, at vi i bestyrelsen igangsætter initiativer, som rent faktisk efterspørges og kan bruges af virksomhederne.”

Turismen var ikke som udgangspunkt udpeget som en styrkeposition, men branchen er sidenhen blevet udvalgt til et af de erhverv, der skal satses på.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil understøtte:

  • Grøn og bæredygtig turisme
  • Strategisk sammenhæng og tværgående samarbejder
  • Stedbunden, lokal oplevelsesudvikling
  • Viden- og databaseret udvikling og innovativ brug af teknologi
  • Investeringer i et attraktivt turismeprodukt
  • International markedsføring

Læs mere om strategien og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses arbejde her.

Video: ”Det har været en bragende succes”

Til HORESTA Hotel Insights var Core Hospitality inviteret til at holde oplæg om de to hoteller Residence Inn by Marriott og Fairfield by Marriott i Nordhavn, som de er operatør for, og som indtil videre har været en stor succes.

Log ind