Det nye konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik, der ser på den aktuelle udvikling i forskellige sektorer, viser endnu en gang, at turismen er det erhverv, som er suverænt hårdest ramt af COVID-19.

Påvirkning af inden- og udenlandske restriktioner i forbindelse med Corona-virussen

Stort set alle hoteller og restauranter vurderer, at de er ”meget påvirket” af restriktioner i forbindelse med Corona-virussen. For hoteller gælder det 97 pct. og for restauranter 82 pct.

De tilsvarende andele i de fire hovederhverv er 26 pct. i Detailhandel, 24 pct. i Industrien og i Bygge & anlæg 6 pct. Serviceerhvervene er det mest påvirkede af de fire hovederhverv, hvilket bl.a. skyldes, at hoteller og restauranter også indgår i de samlede tal for Serviceerhvervene.

Corona-situationens påvirkning på virksomhedernes omsætning i den seneste måned

Når det gælder omsætningen, svarer 96 pct. af hotellerne, at deres omsætning er faldet med 75-100 pct. sammenlignet med maj sidste år.

For restauranterne er andelen, der har et tilsvarende fald, knapt så stor (37 pct.), men krisens alvor illustreres ved, at blot 2 pct. af restauranterne angiver, at deres omsætning er uændret eller højere end sidste års.

Risikoen for afvikling i løbet af de næste tre måneder

Den manglende efterspørgsel udgør en alvorlig trussel for den fortsatte drift hos mange virksomheder i hotel- og restauranterhvervet.

Lidt over halvdelen af de adspurgte hoteller (52 pct.) vurderer, at der er ”Nogen risiko” eller ”Meget stor risiko” for, at de må afvikle deres virksomhed i løbet af de kommende tre måneder som følge af Corona-krisen. I restauranterhvervet er det knapt hver tredje (31 pct.).

Generelt har virksomheder i restauranterhvervet fået en anelse mere optimistisk syn på den aktuelle situation. De nye tal for maj viser således et lille fald i andelen, der frygter, at krisen vil føre permanent lukning, hvilket formentlig skyldes, at restauranter i slutningen af maj fik mulighed for at genåbne for servering under forudsætning af en række sikkerhedshensyn.

Blandt hoteller er andelen, der i maj vurderer, at Corona-krisen vil føre til, at deres virksomhed må afvikles, imidlertid steget lidt sammenlignet med den tilsvarende analyse fra april.

Jonas.jpg
Cheføkonom
Jonas Kjær

Log ind