Fra den 5. maj til 15. juni er det muligt for små og mellemstore virksomheder at søge lån til betalingen af moms. Det er en del af regeringens hjælpepakke, der har til formål at styrke virksomhedernes likviditet.

Virksomhederne kan forvente at få lånet udbetalt 5 arbejdsdage efter, at de har ansøgt, lyder fra Skattestyrelsen.

Den nye lov betyder, at små og mellemstore virksomheder kan ansøge om et rentefrit lån, som svarer til beløbet på den momsangivelse, der havde frist 2. marts 2020.

Virksomheder, som er registreret for lønsumsafgift efter metode 4 med ansatte, kan ansøge om et lån, der beløbsmæssigt svarer til den lønsumsafgift, virksomheden har angivet for 1. kvartal 2020.

De virksomheder, som har angivet lønsumsafgift af overskuddet for indkomståret 2019 eller det skæve indkomstår, der træder i stedet for indkomståret 2019, kan ansøge om et lån, som beløbsmæssigt svarer til en fjerdedel af afgiftens størrelse for indkomståret 2019.

Sådan ansøges om lånet

Virksomhederne kan ansøge om lånet i perioden 5. maj 2020 til 15. juni 2020 via hjemmesiden virk.dk.

På virk.dk er der information om, hvordan der kan ansøges om lånet under fanebladet Sådan gør du. Der ligger også en vejledning, og der ligger kontaktoplysninger til Skattestyrelsen.

Ansøgningen kan enten udfyldes og indsendes af virksomheden selv eller af virksomhedens rådgiver.

Virksomheder, som ikke er omfattet af lånemuligheden

Visse virksomheder er ikke omfattet af lånemuligheden. Det drejer sig om virksomheder, der er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, tvangsopløsning eller likvidation.

Særlig for virksomheder med foreløbige fastsættelser

For at blive godkendt til at modtage lånet er det et krav, at virksomheden ikke har fået foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter indenfor de sidste 3 år, som virksomheden ikke har erstattet med en angivelse i afregningsperioden. Virksomheden kan se på sin Skattekonto, om den har en foreløbig fastsættelse. Hvis virksomheden har en foreløbig fastsættelse, kan virksomheden erstatte den med en korrekt indberetning og herefter søge om lånet.

Særligt for virksomheder med gæld til staten

Virksomheder, som har gæld til staten, kan godt være omfattet af lånemuligheden. For disse virksomheder vil lånet imidlertid ikke blive udbetalt til virksomheden, men lånet vil i stedet blive anvendt til at dække virksomhedens gæld.

Lånets varighed

Virksomhederne skal tilbagebetale lånet den 1. april 2021.

Det vedtagne lovforslag om momslån til små og mellemstore virksomheder og lønsumsafgiftslån til visse erhverv kan læses på dette link.

 

Medlemmer af HORESTA kan kontakte det juridiske call center med eventuelle spørgsmål.

Kaare-1920x1280.jpg
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Log ind