Elever får også under den nye ferielov have ret til 25 dages ferie med løn under det første og andet hele ferieår efter ansættelsen, men hvordan kommer det konkret til udtryk?

Hvis en elev er startet den 1. august 2018, har eleven fået tildelt 25 feriedage til brug i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020. Det var elevens første hele ferieår. Eleven fik også tildelt 16,64 dage til brug i det korte ferieår, som startede den 1. maj 2020, og som udløber den 31. august 2020. Denne periode udgør det andet hele ferieår. I det tredje hele ferieår, der starter den 1. september 2020, skal eleven selv optjene retten til betalt ferie.

Startede eleven i stedet den 1. august 2019, løber det første hele ferieår fra den 1. maj 2020 og til den 31. august 2020. Det andet hele ferieår (der fra dette tidspunkt kaldes ferieafholdelsesperiode) starter den 1. september 2020, idet eleven også her er garanteret 25 dages betalt ferie. Eleven skal fra den 1. september 2021 selv optjene retten til betalt ferie.

Står eleven foran at skulle starte den 1. august 2020, har eleven ikke ret til betalt ferie i denne måned. Den 1. september 2020 får eleven dog tildelt 25 feriedage til brug for perioden 1. september 2020 – 31. august 2021, ligesom eleven igen får tildelt 25 feriedage pr. 1. september 2021.

Starter eleven den 1. september 2020, regnes perioden 1. september 2020 – 31. august 2021 som den første hele ferieafholdelsesperiode.

Hvis eleven starter i perioden 2. september – 31. oktober 2020, har eleven fem ugers ferie til rådighed frem til den 31. august 2021.

Og hvis eleven starter i perioden 1. november 2020 til den 30. juni 2021, har eleven ret til tre ugers betalt hovedferie samt 5 dages betalt ferie i forbindelse med virksomhedslukning, hvis denne finder sted inden hovedferieperioden fra 1. maj – 30. september.

Elever kan uanset tildelingen af ferie aldrig have mere end 5 ugers betalt ferie efter ferieloven pr. ferieår/ferieafholdelsesperiode.

Har I spørgsmål til elever og den nye ferielov kan I som medlemmer af HORESTA kontakte vores callcenter på 35 24 80 40.

KarinaLafrenz.jpg
Juridisk chef
Karina Lafrenz

Se også

Kursus i elevoverenskomsten

Kl. 09.00 - 15.00

HORESTA inviterer til kursus i elevoverenskomsten indgået mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F.

Log ind