En medarbejder havde i arbejdstiden fremvist et videoklip til sine kolleger, hvilket indeholdte optakten til en henrettelse. Arbejdsgiveren bortviste personer, og en faglig voldgiftskendelse har nu fastslået, at virksomheden var i sin gode ret til at gøre dette.

Fremvisningen af klippet var sket uopfordret til en kollega i en frokostpause. Kollegaen fik en kraftig psykisk reaktion som følge heraf.

En anden kollega fik efterfølgende, på opfordring, også fremvist videoklippet, også han blev meget påvirket af fremvisningen, og han orienterede derfor dagen efter ledelsen, der valgte at bortvise medarbejderen.

Virksomheden begrundede bortvisningen med, at der var fremvist en video med yderst stødende og grænseoverskridende karakter til en kollega, hvilket var karakteriseret som en fuldstændig uacceptabel handling, der var helt uforenelig med almen etik og opførsel på en arbejdsplads.

I sin begrundelse lagde opmanden vægt på, at det måtte anses for påregneligt, at fremvisningen af en video, som folk almindeligvis vil opfatte som modbydelig, kunne have den effekt på en kollega.

En fremvisning af en sådan video skulle derfor - i hvert fald uden et udtrykkeligt forudgående samtykke -undlades, hvad enten det sker i selve arbejdstiden eller i forbindelse med en frokostpause.

Opmanden sidestillede fremvisningen af videoklippet uden samtykke med et groft psykisk overfald på kollegaen, og fandt derfor, og henset til de øvrige omstændigheder i sagen, bortvisningen berettiget.

HORESTA har ikke været involveret i sagen, men advokat David Bar-Shalom fra HORESTA har følgende kommentar til afgørelsen:

”Vi er i HORESTA glade for afgørelsen, fordi den siger, at en arbejdsgiver ikke skal se igennem fingre med den slags opførsel på en arbejdsplads, helt på samme vis, som en arbejdsgiver ikke skal acceptere fysisk vold på arbejdspladsen.”

Han tilføjer, at HORESTA altid anbefaler at søge organisationens rådgivning i forbindelse med bortvisninger, blandt andet fordi det kan være svært at vurdere beviserne. I den omtalte sag var der heldigvis flere vidner, der kunne bekræfte forløbet, hvilket også ses lagt til grund for afgørelsen.

Ovenstående tekst er alene bragt som et nyhedsreferat, og må ikke læses som juridisk rådgivning eller erstatning herfor.

KarinaLafrenz.jpg
Juridisk chef
Karina Lafrenz
headerImage

HOLD DIG OPDATERET

Start dagen med HORESTAs nyhedsbrev. Alle hverdage udsender vi rådgivning og relevante branchenyheder til din indbakke.

Se også

5 gode råd til dine leverandørkontrakter

Stærke aftaler med gode samarbejdspartnere er altafgørende for en effektiv drift. Der er dog meget, som du skal være opmærksom på, når du indgår kontrakter. Vi har samlet de fem vigtigste ting.

5 gode råd til hvis din medarbejder er syg

Er du opmærksom på, hvordan du skal håndtere en medarbejders sygemelding på den bedste måde? I HORESTA møder vi mange spørgsmål om netop dette emne, og vi har samlet fem gode råd til dig.

Log ind