Når en funktionær bliver frigivet fra sit arbejde i form af en fritstilling i en opsigelsessituation eller uberettiget bliver bortvist, er der en række ting, man skal være opmærksom på som arbejdsgiver.

Har funktionæren mindst tre måneders opsigelsesvarsel, så har funktionæren krav på en minimalerstatning svarende til tre måneders løn fra arbejdsgiveren. Dette betyder, at anden indtægt som optjenes i de første tre måneder, ikke kan modregnes i minimalerstatningen.

Mulighederne for modregning er dog en anden, når funktionærens opsigelsesvarsel er længere end de tre måneder.

Højesteret har for nylig afsagt en dom, der slår fast, at hvis funktionærens opsigelsesvarsel er længere end tre måneder, så kan indtægt fra de første tre måneder bruges til at modregne i lønnen i den resterende del af opsigelsesperioden.

Funktionæren har en forpligtelse til at søge arbejde hos ikke-konkurrerende virksomheder, således at personen forsøger at begrænse lønomkostningerne – og dermed tabet – for den tidligere arbejdsgiver.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende modregning i forbindelse med fritstilling og bortvisning ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

For yderligere information kontakt:

Har du fået læst?

Ombudsmand: Afviser gavekort med kort gyldighed

Som udgangspunkt er det ikke i orden at udstede gavekort, hvor gyldigheden ikke strækker sig over et år. Det slår Forbrugerombudsmanden fast i en såkaldt forhåndsbesked, der er en udtalelse, som myndigheder kan afgive efter forespørgsler fra borgere, skriver Detailfolk.dk.

Her kan I hente inspiration til at sikre et godt arbejdsmiljø

Arbejdsgivere har pligt til at instruere medarbejderne i, hvordan arbejdet udføres forsvarligt. Medarbejderne skal således instrueres i, hvorledes de bedst udfører deres arbejde, så ulykker og arbejdsskader undgås. Dertil er arbejdsgivere forpligtede til at kontrollere, at arbejdet udføres i overensstemmelse med instruktionerne.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne