Restauranter, caféer og takeaway-steder m.m. har brug for engangs-service for at understøtte den voksende udespisekultur, forebygge madspild og værne om fødevaresikkerheden. Og det kan ikke blot erstattes med almindeligt service, som vi kender det hjemmefra. Derfor er det vigtigt, at engangs-servicen er så bæredygtig som mulig.

Regeringen ønsker at nedbringe brugen af plast, og derfor har de fra årsskiftet tredoblet afgiften på plastikposer og engangs-service. HORESTA ærgrer sig over, at afgiften ikke tilgodeser de virksomheder, der allerede har investeret i mere bæredygtige alternativer til plast.

HORESTA har oprettet Facebook-siden: "Grøn afgift - sort effekt". Like og del gerne siden, og HORESTA er meget interesseret i at høre jeres historie med afgiften.

Virkeligheden er nemlig den, at bæredygtigt materiale ofte er dyre i indkøb og tungere end plastik. Men da afgiften ikke er differentieret rammer stigningen de ansvarlige virksomheder særligt hårdt.

”Branchen er godt på vej med en grøn omstilling, og der har trods flere års vækst været en nedgang i CO2-udledningen per gæst,” skriver HORESTAs politiske direktør, Kirsten Munch, i et brev til skatteminister Morten Bødskov.

Derfor opfordrer HORESTA til, at regeringen suspenderer afgiftsændringen, indtil man har fundet en løsning på at få differentiere afgiften.

Kirsten Munch fortsætter, at den positive udvikling i retning af mere klimavenlig drift og mindre CO2-udledning standses og i værste fald rulles tilbage med dette tiltag.

HORESTAs opfordring til ministeren lyder, at det ikke må give dårligere konkurrencevilkår at vælge en bæredygtig forretningsform.

Læs mere på HORESTAs Facebook-side om afgiften.

Log ind