Hvad betyder den nye overenskomst for jeres virksomhed?

HORESTA inviterer til overenskomstkursus i HORESTAs hovedoverenskomst med 3F. Her gennemgår vi overenskomstens regler med særlig fokus på de ændringer, der er gennemført ved overenskomstfornyelsen i 2020.

Herudover vil vi fokusere på:

 • Faggrupper
  • Vagtplanering
  • Aflønning
  • Sygdom og barsel
  • Lokalaftaler
  • Fratrædelse

Kurset er primært rettet mod medarbejdere, som enten har et ledelsesmæssigt ansvar over for øvrige medarbejdere, eller som i et eller andet omfang har at gøre med aflønningen af medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten. Undervisningen v il tage udgangspunkt i de praktiske problemstillinger som deltagerne oplever i deres hverdag.

Tid & Sted
1. september 2020 kl. 8.30 til 16.00 på Frederiksberg.

Undervisere
Advokat David Bar-Shalom & advokatfuldmægtig Jesper Boding.

Vigtige oplysninger
Tilmelding er bindende og kan ske her. Ved afmelding inden kursusstart opkræves det fulde beløb.

Kontakt Juridisk afdeling, sekretær Stine Byskov på tlf: 35 24 80 48 eller e-mail: byskov@horesta.dk for yderligere oplysninger.

Virksomhedsspecifikke kurser
Der er også mulighed for at få arrangeret et virksomhedsspecifikt kursusforløb, hvor underviserne inden kurset vil udarbejde et målrettet kursusprogram. Kontakt juridisk afdeling på tlf: 35 24 80 48 eller e-mail: byskov@horesta.dk for at høre nærmere om mulighederne samt priser.

Log ind