Hvad betyder den nye overenskomst for jeres virksomhed?

HORESTA inviterer til overenskomstkursus i HORESTAs hovedoverenskomst med 3F. Her gennemgår vi overenskomstens regler med særlig fokus på de ændringer, der er gennemført ved overenskomstfornyelsen i 2020.

Herudover vil vi fokusere på:

 • Faggrupper
  • Vagtplanering
  • Aflønning
  • Sygdom og barsel
  • Lokalaftaler
  • Fratrædelse

Kurset er primært rettet mod medarbejdere, som enten har et ledelsesmæssigt ansvar over for øvrige medarbejdere, eller som i et eller andet omfang har at gøre med aflønningen af medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten. Undervisningen v il tage udgangspunkt i de praktiske problemstillinger som deltagerne oplever i deres hverdag.

Tid & Sted
1. september 2020 kl. 8.30 til 16.00 på Frederiksberg.

Undervisere
Advokat David Bar-Shalom & advokatfuldmægtig Jesper Boding.

Vigtige oplysninger
Tilmelding er bindende og kan ske her. Ved afmelding inden kursusstart opkræves det fulde beløb.

Kontakt Juridisk afdeling, sekretær Stine Byskov på tlf: 35 24 80 48 eller e-mail: [email protected] for yderligere oplysninger.

Virksomhedsspecifikke kurser
Der er også mulighed for at få arrangeret et virksomhedsspecifikt kursusforløb, hvor underviserne inden kurset vil udarbejde et målrettet kursusprogram. Kontakt juridisk afdeling på tlf: 35 24 80 48 eller e-mail: by[email protected] for at høre nærmere om mulighederne samt priser.

Sengeløsninger

Som medlem af HORESTA har du gennem vores samarbejdsaftale med Hilding Anders Danmark mulighed for at købe danskproducerede madrasser til en favorabel producentpris.

Log ind