Når der ansættes elever, skal der laves en uddannelsesaftale. Undervisningsministeriet laver den formular, der skal anvendes, fortæller juridisk konsulent i HORESTA Steen Hjorth-Larsen.

Formularen er blevet ændret, og ministeriet har derfor opdateret sin vejledning til formularen.

Både formular og ministeriets vejledning findes på HORESTAs hjemmeside.

Alle virksomheder, der ansætter elever, som hører under HORESTA/ 3F PSHR elevoverenskomstens område, skal i formularens punkt 7. i den første linje oplyse:

Den kollektive overenskomst inden for uddannelsesområdet er…….

”Elevoverenskomst indgået mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F PSHR.” Herefter udfyldes de lønoplysninger, der er aftalt med eleven.

Som HORESTA arbejdsgivermedlem skal man også klart skrive, hvilken overenskomst der følges, og må derfor også udfylde anden linje i formularens punkt 7. Her henvises igen til elevoverenskomst mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F PSHR.

Dette princip er blevet fastslået af Tvistighedsnævnet i en kendelse. Afgørelsen handlede om et andet fagområde, men det blev fremhævet at uddannelsesaftalen tydeligt skal forholde sig til løn og andre overenskomstvilkår, så de to felter i punkt 7. skulle være udfyldt. Det var de ikke, og den upræcise aftale kostede virksomheden, der var medlem af en arbejdsgiverforening - en godtgørelse.

Har du spørgsmål til elevaftaler er du altid velkommen til at kontakte HORESTA`s juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Pia-Svane-1920x1280.jpg
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Log ind