HORESTA tager positivt imod, at det lørdag lykkedes at lande flere aftaler, som forbedrer hjælpen til erhvervslivet under den aktuelle COVID-19-krise.

”På en række områder er det lykkedes at få forbedringer igennem, som vi har efterlyst. Det er rigtig positivt”, siger HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard.

HORESTA glæder sig blandt andet over, at trepartsaftalen om lønkompensation nu bliver forlænget med en måned. Det samme gælder hjælpepakkerne, som Folketingets partier tilsvarende har forlænget med en måned.

Aftalen om hjælpepakkerne udvides og giver nu mulighed for kompensation for faste udgifter til virksomheder, som har haft en omsætningsnedgang på ned til 35 procent. Samtidig forbedrer den de selvstændiges adgang til kompensation ved at omfatte virksomheder med op til 25 ansatte.

Kompensationsordningen målrettet arrangører af større arrangementer forlænges til udgangen af august og udvides også, så flere arrangementer nu kan få del i den.
Endelig kalder HORESTA det ”særdeles positivt”, at også venues nu får adgang til kompensation.

”Det er desuden vigtigt at fremhæve, at aftalen om forbedring af hjælpepakkerne forpligter til at hjælpe virksomheder, som på grund af særlige omstændigheder har haft underskud i 2019, og dermed kommer i klemme i kompensationsordningen grundet EU's statstøtteregler”, siger Katia K. Østergaard.

Behov for mere hjælp

HORESTA efterlyser dog fortsat, at der findes modeller for, hvordan særligt udsatte erhverv som turisme- og oplevelseserhvervet kan hjælpes tilbage på sporet på længere sigt. Først og fremmest mener organisationen, at der er behov for at forbedre lønkompensationsaftalen på flere punkter. HORESTA efterlyser blandt andet, at medarbejdere kan arbejde noget af tiden under hjemsendelse, og at opgørelse skal ske månedsvist fremfor for den fulde periode.

”Vores erhverv er ramt først, hårdest og længst. I dag er en stor del af erhvervet enten tvangslukket eller nødt til at holde lukket, fordi omsætningen stort set er væk. Der er hårdt brug for kompensation målrettet lige præcis virksomhederne i turisme- og oplevelseserhvervet. Herunder sæsonvirksomheder, og virksomheder, som lever af at samle mange mennesker, og som har en længere planlægningshorisont end til udløbet af kompensationsordningerne,” siger Katia K. Østergaard.

HORESTA ønsker, at de særligt berørte erhverv får forlænget hjælpepakkerne, så de løber resten af 2020. Derudover har organisationen lagt en række konkrete forslag frem, der kan sætte gang i omsætningen i erhvervet. Blandt andet et oplevelsesfradrag.

 

HORESTA vil gøre fritidsjobs mere tilgængelige

Det skal være nemmere for de danske virksomheder at tiltrække helt unge medarbejdere, og samtidig skal de i fremtiden kunne varetage flere opgaver. Det mener HORESTA, som kommer med en række opfordringer til regeringen i et nyt politisk udspil.

HORESTA: Sådan får vi flere unge i fritidsjob

Regeringen har bebudet, at den vil præsentere et udspil til, hvordan vi får flere unge til at tage et fritidsjob. Derfor har HORESTA udarbejdet 7 konkrete forslag til, hvordan det kan gøres.

Log ind