Af Jens Zimmer Christensen, formand for HORESTA og den fælleseuropæiske hotel- og restaurantorganisation HOTREC

COVID-19’s betydning for turisme- og oplevelsesøkonomien er ikke til at tage fejl af. OECD konkluderede allerede i marts, at turismen er det hårdest ramte erhverv, og at vi vil være påvirket langt ind i 2021. Der er brug for en plan, som kan sikre virksomhederne og de mange ansatte i erhvervet.

Senest har UNWTO vurderet, at antallet af internationale turister vil falde med 20-30 pct. i 2020. Og Oxford Economics melder om et fald på 39 pct. i ankomster i 2020. De vurderede her, at flere end 50 mio. mennesker risikerer at miste deres job i turismeerhvervet globalt. På tværs af Europa beskæftigede vi før krisen knap 13 mio., og virksomhederne stod for 5 pct. af den samlede økonomi.

Sydeuropæiske lande, som hovedsageligt ernærer sig ved turisme, kommer til at ligge i ruiner. Her er turisme helt afgørende for landenes BNP og indbyggernes eksistensgrundlag.

Også i Danmark kæmper vi med en massiv nedgang, som allerede kunne spores tilbage til slutningen af januar, og som de uger har givet turisme- og oplevelseserhvervet en omsætningsnedgang på 90 pct. sammenlignet med sidste år. Til sammenligning gav finanskrisen os 'kun' en økonomisk nedgang på 10 pct.

Hvor skal omsætningen komme fra, når vi ser ind i disse skrækscenarier? En ting er, hvad vi allerede har tabt. Noget andet er væksten - eller mangel på samme - i de næste år frem.

Lige nu kommer 50 pct. af Danmarks turismeomsætning fra udenlandske gæster - så hvor længe skal vi lukke grænser, forhindre folk i at mødes og tage afstand til den frie bevægelighed? En ting er i hvert fald sikkert, så længe der er begrænsninger på den frie bevægelighed og social kontakt, des længere vil erhvervet være i knæ.

Vi står i en helt ekstrem situation, hvor vores erhverv bliver ramt først, hårdest og længst. Derfor skal erhvervet have en særlig håndsrækning over hele Europa. Vi er det erhverv, der efter finanskrisen viste sig som et af de mest ukuelige, bedste og hurtigste til at sætte gang i væksten i Danmark, og vi var det erhverv, der skabte flest arbejdspladser af alle.

Vi øger sammenhængskraften og beskæftiger, uddanner og opkvalificerer bredest på tværs af etnicitet, uddannelsesniveau og alder. Vores arbejdspladser er stedbundne, de kan ikke udflyttes, men forbliver lokalt - også i yderkommunerne. Udenlandske turister brugte 38,2 mia. kr. fra april til september sidste år og akkumulerer et stort overskud til vores velfærd.

Omkostninger ved at drive virksomhed i Danmark er høje, og vi ligger allerede i skarp konkurrence med vores nabolande. Vi er nødt til at lade os inspirere af vores naboer og sænke momsen, så vi kan få en fair konkurrence. I Sverige er momsen for hoteller blot 12 pct., Norge har netop sat sin hotelmoms ned til 6 pct., og i Tyskland er momsen kun 7 pct.

Vi skal åbne grænserne, men det vil koste mange virksomheder livet at fjerne hjælpepakkerne ved en åbning af den danske grænse, hvis alle andre lande holder deres lukkede.

Derfor har vi brug for at koordinere med resten af Europa og holde hånden under erhvervet, mens vi venter på fri bevægelighed, og selv da, når vi igen kan rejse frit, må hjælpepakker om nødvendigt stadig eksistere, for intet taler for, at turisterne vender tilbage dag ét efter en eventuel grænseåbning. Det vil tage tid, før situationen er normaliseret.

Vi skal håndtere et unikt erhverv med en unik taskforce. En turismetaskforce, hvori vi koordinerer løsningerne på erhvervets udfordring på tværs af virksomheder, myndigheder og øvrige interessenter.

Vores erhverv kan ikke leve, hvis virksomhederne skal holde lukket i et år eller mere. Så kære regering - lad os få den frie bevægelighed tilbage snart og sikkert.

Log ind