Erhvervsminister Simon Kollerup (S) fortalte på samråd i Folketingets Erhvervsudvalg, at regeringen vil droppe planerne om et klagenævn for unfair offentlig erhvervsaktivitet.

Det sker i forlængelse af, at de tre lovforslag om fair og lige konkurrence ikke nåede at blive vedtaget inden Folketingsvalget. Nu vil regeringen skrotte de tre lovforslag, der har været under udarbejdelse siden den daværende VLAK-regering indgik en delaftale med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om nye regler på området.

”HORESTA er skuffede over, at regeringen dropper aftalen om fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Det er uforståeligt, at man ikke ønsker at sikre de mange private arbejdspladser mod enhver form for urimelig konkurrence fra offentlige enheder eller offentligt støttede aktører”, siger Kirsten Munch Andersen.

Ingen klar lovgivning på området

Foruden klagenævnet, betyder det også, at de hidtidige planer om nye regler for fair prissætning af offentlige ydelser skrottes. En af de store udfordringer med den unfair offentlige konkurrence er, at der i dag ikke er nogen klar lovgivning på området, det hviler på uklare principper, der er meget vanskelige at klage over. Siden delaftalen i foråret 2018 har embedsværket arbejdet hårdt på, at lave et udkast til en egentlig lov om offentlig erhvervsaktivitet. Det arbejde går nu til spilde og det ærgrer HORESTA.

”Det er et kæmpe problem, når det offentlige konkurrerer med private virksomheder med skjulte skattekroner i ryggen. Vi ser desværre alt for ofte, at der holdes store fester som bryllupper, konfirmationer og runde fødselsdage i offentligt støttede lokaler med mad lavet i offentligt støttede køkkener. Der skal trækkes en streg i sandet, der sikrer, at skattekronerne bruges til offentlige formål som skoler, hospitaler og plejehjem, ikke til at udkonkurrere private virksomheder og danske arbejdspladser,” siger Kirsten Munch Andersen.

Erhvervsministeren har i øvrigt meddelt, at han ønsker, at der fremadrettet kun skal være én klageindgang for al unfair offentlig konkurrence hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der herefter vil formidle klagen videre til den relevante myndighed.

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind