Forlystelsesparker og legelande kan se frem til besøg fra Sikkerhedsstyrelsen.

Sidste år gennemførte Sikkerhedsstyrelsen 100 tilsyn med elinstallationerne i forlystelsesparker og legelande. Desværre var resultaterne ikke tilfredsstillende, lyder det, og derfor har styrelsen i år valgt netop disse områder ud i forbindelse med det risikobaserede tilsyn med el.

Det betyder, at en række virksomheder får besøg den kommende tid.

Fejlene ved de seneste tilsyn var især, at brugsgenstande ikke var tilsluttet jordforbindelse, eller at materiel var slået i stykker. Begge dele giver risiko for elektrisk stød.

”Der er ofte store publikumsområder i legelande og forlystelsesparker. En høj frekvens af mennesker øger risikoen for, at noget kan gå rigtig galt, hvis elinstallationerne ikke er i orden. Desværre så vi en del af de samme typer af fejl, da vi var på tilsyn sidste år. Derfor kigger vi nu igen installationerne efter i sømmene,” siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, Søren Assenholt Muff.

Tjek fejlstrømsafbryderen

I forhold til netop disse områder er det særligt vigtigt, at fejlstrømsafbryderen – som også bliver kaldt en RCD eller HPFI-afbryder – virker. Det kan forlystelsesparker og legelande selv tjekke ved at trykke på testknappen, hvor der ofte står et ”T” eller ”Test”.

Strømmen skal slå fra, når man trykker på knappen. Gør den ikke det, skal man kontakte en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Ud over tjek af fejlstrømsafbryderen vil Sikkerhedsstyrelsen foretage stikprøveundersøgelser af installationerne. Derfor er det vigtigt, at der er en i virksomheden, som kan lukke den tilsynsførende ind, og at der er adgang til eltavlen og andre rum, som skal kontrolleres.

- Det er ikke nødvendigt, at der er en person til stede under hele tilsynet. Men det skal være muligt for os at komme ind, uddyber kontorchefen.

Når tilsynet er færdigt, får virksomheden besked om, hvis der er fejl på installationerne, som skal rettes.

Log ind