Natten mellem lørdag den 30. marts og søndag den 31. marts overgår vi fra vintertid til sommertid. Det betyder, at natportier og andre, der er på arbejde på dette tidspunkt, får forkortet deres vagt med en time.

Som virksomhed skal man være opmærksom på dette skift, når man laver løn.

”Selvom medarbejderens effektive arbejdstid bliver en time kortere på grund af skiftet til sommertid, har medarbejderne krav på betaling for den time de mister, da medarbejderen altid skal have løn for de timer, medarbejderen er garanteret,” fortæller Karina Lafrenz, der er advokat i HORESTA.

På samme måde skal virksomhederne være opmærksom, når uret i efteråret overgår fra sommertid til vintertid, hvor vagten kan blive 1 time længere, hvorfor medarbejderen skal honoreres, hvis medarbejderen arbejder udover garantitimerne.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, kan HORESTA-medlemmer kontakte HORESTA for nærmere rådgivning ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

For yderligere information kontakt:

Har du fået læst?

Få ansættelses-kontrakten på engelsk

Hotel-, restaurant- og turismeerhvervet er en international branche med medarbejdere fra mange forskellige nationer. Derfor er HORESTA og 3F nu blevet enige om en engelsk oversættelse af standardansættelseskontrakten til hovedoverenskomsten.

Ny lov om øremærket forældreorlov på vej

Et kommende EU-orlovsdirektiv ser ud til at betyde nogle markante ændringer for den forældreorlov, som vi kender i dag.
Et af hovedpunkterne i forslaget, der dog endnu ikke er vedtaget, er, at hver af forældrene fremover skal have øremærket to måneders forældreorlov, hvortil der skal knyttes en ydelse, som EU's medlemslande dog selv skal fastsætte.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne