Af Annette Hyldebrandt, Chef for Turisme & Oplevelsesøkonomi 

80 forskellige destinationsselskaber skal blive til 15-25. Det står klart af den politiske aftale om et nyt erhvervsfremmesystem og en ny organisering af dansk turismefremme.

Men hvordan bliver det en succes? Det er temaet for dagens Turismepolitiske Topmøde, som HORESTA er medarrangør af.

Det er kommunerne, der er den primære drivkraft på at etablere nye stærke destinationsselskaber. Selskabernes opgave bliver at sikre et stærkt fundament for turismen i samarbejde med erhvervets virksomheder i den pågældende destination. Mange kommuner er godt på vej, og skal det lykkes over hele Danmark, så kræver det, at kommunerne kigger udover egen kommunegrænse og etablerer et professionelt destinationsselskab, der drives som en virksomhed.

For turismeerhvervet er det vigtigt, at der handles nu. Der er sat en deadline for etableringen af de nye destinationsselskaber ved udgangen af 2020. Men denne lange overgangsperiode må ikke blive en sovepude, der knækker erhvervets imponerende vækstkurve. Et tab af momentum i turismen er et tab for Danmark. Turismens skaber nemlig omsætning og arbejdspladser i hele landet.

HORESTA håber, at resultatet af denne omlægning vil være tættere på 15 end 25 destinationsselskaber, som så til gengæld er stærkere end nogensinde. Større er Danmark heller ikke, og 80 destinationsselskaber er helt givet alt for mange, hvor resultatet er, at vi spænder ben for hinanden i ønsket om at tiltrække de sammen gæster i markedsføringen af turisternes muligheder her i landet.

Den fornemmeste opgave for destinationerne bliver at tiltrække turister til alle egne af Danmark. Og med den fornødne kapacitet, fokusering af midler til markedsføring, produktudvikling og ikke mindst et velfungerende samarbejde mellem offentlige og private aktører, kan få og stærke destinationsselskaber løse denne opgave.

Markedsføring i nye rammer

Vi har en stærk dansk tradition for partnerskab mellem offentlige myndigheder og private aktører i turisme- og oplevelseserhvervet. Og også i denne sammenhæng er erhvervet klar til at bakke op.

Til kommunerne lyder vores appel, at denne omstrukturering ikke må blive set som en mulighed for at flytte midler fra turismen. Der er brug for øgede investeringer – ikke besparelser, hvis turismen skal fortsætte med at skabe stedbundne arbejdspladser i alle 98 kommuner.

Arbejder alle parter sammen, kan gevinsterne blive store.

Indsatsen er klar. Dansk turismes fremdrift og kommunernes succes med turismeopgaven afhænger af, at kommunerne hurtigt kommer i arbejdstøjet, entydigt satser på og investerer i nye stærke turismedestinationer - og at de lige som turisterne, og erhvervet ikke er bundet og begrænset af kommunegrænser.

 

Verdenspremiere på ny AI-turistservice ved Vesterhavet

IDA er navnet på Danmarks første AI-genererede turistguide. Destination Vesterhavet lancerer nu den virtuelle turistmedarbejder, som 24/7 og på 92 sprog kan inspirere gæsterne og svare direkte på alle deres spørgsmål om oplevelser i turistområdet.

Arvinger sender endelig berømt hotel på markedet

Efter ejerens død sidste år oplyste arvingerne, at de ikke selv ønskede at drive Brøndums Hotel videre. Men de sidste detaljer skulle først på plads, før hotellet kunne sælges, og nu er salgsprospektet endelig landet.

Log ind