Fra 20. maj 2019 skal cigaretter og rulletobak kunne spores indtil sidste salgsled. Det betyder, at jeres virksomhed inden den 20. maj 2019 skal registreres, hvis I sælger tobaksvarer til forbrugere. Ellers kan I ikke lovligt modtage cigaretter eller rulletobak til videresalg eller distribution.

Baggrunden for de nye regler er et track and trace-system på EU-plan, der skal modvirke ulovlig handel med tobaksvarer. I 2019 indføres systemet for cigaretter og rulletobak, og fra 2024 bliver kravet udvidet til også at omfatte andre tobaksvarer. Generel info om track and trace-systemet findes her.

Registrering af salgssted ved detailsalg af tobaksvarer
Sælger I kun tobaksvarer fra samme fysiske sted/CVR-nummer, som har indkøbt varerne, så anses jeres virksomhed for at være detailsælger af tobaksvarer. I så fald skal I blot lade jer registrere i et kommende system.  Det er gratis at registrere sig og registreringen skal ske, uanset om I sælger tobaksvarer fast eller lejlighedsvist. Hvis virksomheden ikke registrerer sig inden den 20. maj 2019, vil det ikke længere være lovligt at sælge tobaksvarer.

I kan finde flere oplysninger omkring kravene til detailsælgere samt link til at registrere jeres virksomhed på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside her.

Flere salgssteder
Hvis I indkøber tobaksvarer og videresælger disse til andre (detailforhandlere), eller hvis I indkøber tobaksvarer ind hos et CVR.nr og videredistribuerer dem til salg fra et andet salgssted (anden adresse) eller fra et andet CVR-nummer, end det der har indkøbt tobaksvarerne, vil I blive anset for at være grossist og dermed omfattet af de regler, som gælder for grossister.

Hvis jeres virksomhed er grossist, skal I have udstyr til at registrere eller scanne, hvad der sker med de tobaksvarer, der købes og sælges. Du skal registrere tidspunkter for ankomst, afgang og omladning af tobaksvarerne, og I skal registrere økonomiske transaktioner som udstedelse af fakturaer og modtagelse af betaling. I kan finde flere oplysninger om kravene til grossister her og her.

Hvad gør man, hvis vi har produkter på lager?

Kravet om at kunne spore tobaksprodukter gælder kun varer, der er produceret efter 20. maj 2019. Hvis cigaretter eller rulletobak er produceret inden da, kan det lovligt sælges videre indtil 20. maj 2020.

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Se også

Log ind