Forleden fortalte vi, hvordan satserne for kilometerpenge og rejseudgifter reguleres fra årsskiftet. Det er dog ikke de eneste ændringer i satser, man skal være opmærksom på som arbejdsgiver.

Fra den 1. januar træder nye satser nemlig også i kraft på beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Vær opmærksom på følgende satser i 2020:

Dagpenge ved sygdom

Ugebeløb:                                     4.405,00 kr.
Timesats:                                         119,05 kr.

Dagpenge ved barsel

Ugebeløb:                                     4.405 kr. 
Timesats:                                      119,05 kr.

G-dage

Hel godtgørelse                                                                          881 kr. pr. dag
Halv godtgørelse                                                                       441 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede                                                                     19.083 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede                                                                        12.722 kr. pr. md. 
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)   15.648 kr. pr. md. 
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)  13.644 kr. pr. md.  
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)    9.096 kr. pr. mnd.

50 pct.-satsen (ungesatsen)

Fuldtidsforsikrede                                                                     9.542 kr. pr. md. 
Deltidsforsikrede                                                                       6.361 kr. pr. md.

Log ind