Forleden fortalte vi, hvordan satserne for kilometerpenge og rejseudgifter reguleres fra årsskiftet. Det er dog ikke de eneste ændringer i satser, man skal være opmærksom på som arbejdsgiver.

Fra den 1. januar træder nye satser nemlig også i kraft på beskæftigelses- og uddannelsesområdet.

Vær opmærksom på følgende satser i 2020:

Dagpenge ved sygdom

Ugebeløb:                                     4.405,00 kr.
Timesats:                                         119,05 kr.

Dagpenge ved barsel

Ugebeløb:                                     4.405 kr. 
Timesats:                                      119,05 kr.

G-dage

Hel godtgørelse                                                                          881 kr. pr. dag
Halv godtgørelse                                                                       441 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

Fuldtidsforsikrede                                                                     19.083 kr. pr. md.
Deltidsforsikrede                                                                        12.722 kr. pr. md. 
Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)   15.648 kr. pr. md. 
Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)  13.644 kr. pr. md.  
Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)    9.096 kr. pr. mnd.

50 pct.-satsen (ungesatsen)

Fuldtidsforsikrede                                                                     9.542 kr. pr. md. 
Deltidsforsikrede                                                                       6.361 kr. pr. md.

5 gode råd: Har du styr på de særlige regler for elever?

Når man ansætter en elev, så er der nogle forhold, der er anderledes end for øvrige medarbejdere. Der er for eksempel særlige regler for prøvetid, for opsigelse af aftalen, for løn og for pension. Vi har samlet fem gode råd til dig og din virksomhed.

Webinar: Nye krav på vej om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

EU vedtog i juni 2019 et direktiv om arbejdsvilkår. Direktivet fastsætter nye krav til ansættelsesbeviser samt en række nye rettigheder for medarbejderne. Lovforslaget er ikke endeligt vedtaget endnu, men den nye lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår forventes at træde i kraft den 1. juli 2023.

HORESTA inviterer nye elevsteder til webinar

Der følger et stort ansvar med at tage elever, og HORESTA vil gerne sikre sig, at alle virksomheder – også ikke-organiserede samt ikke-medlemmer – forstår, hvilke forpligtelser der følger med at byde elever velkommen til erhvervet.

Log ind