Fødevarestyrelsen vil ulovligt, urapporteret eller ureguleret fiskeri til livs, og de starter blandt andet en kontrolkampagne blandt restauranter.

Udgangspunktet for kampagnen er, at det udgør unfair konkurrence overfor virksomheder, som efterlever reglerne, hvis nogle importører unddrager sig kontrol.

”Importerer man selv virksomhedens fisk, så skal der være styr på papirerne, og det er det, som Fødevarestyrelsen nu vil tjekke op på. Aktiviteten skal nemlig registreres hos Fødevarestyrelsen, og det skal leve op til en række øvrige forpligtelser”, siger Tine Skriver Fødevarechef i HORESTA.

Kampagnen er en opfølgning på kampagnen fra 2018 og løber af stablen fra april til 1.oktober 2019.

Formålet med kampagnen er:

  • At kontrollere om importører og speditørfirmaer lever op til de forpligtelser, der følger af EU's ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU)-lovgivning
  • At vejlede importører og speditørfirmaer om IUU-reglerne og baggrunden for reglerne
  • At vejlede importørerne og speditørerne om deres ansvar for at registrere deres import aktiviteter korrekt hos Fødevarestyrelsen.
  • At afdække hvorvidt kampagnen afholdt i 2018 har virket efter hensigten.

Læs mere om kampagnen her.

Video: HORESTA gik på gaden i kamp mod forringet udeservering

”Vi blev taget utrolig godt imod alle steder. Det var dejligt at opleve. Der er tydeligvis stor frustration blandt byens cafeer og restauranter over det nye forslag, og mange gæster undrede sig også over, at man vil lukke store dele af byen ned fra kl. 22 på hverdage”, siger Pia E. Voss.

Log ind