Hvordan skal Københavns økonomi håndteres fremadrettet? Og hvordan kommer det turismen til gavn? Det ligger nu klart efter syv partier på Københavns Rådhus har indgået en ny budgetaftale.

Det blev et budget som blandt andet har fokus på turisme og bedre vilkår for virksomhederne. HORESTA roser flere dele af budgettet.

”Med dette nye budget styrker man både virksomhedernes konkurrenceevne og turismen på en række fronter. Fra HORESTA vil vi gerne rose, at der blandt andet tildeles midler til at tiltrække store events, som har en enorm betydning for turismen i byen”, siger regionschef Jesper Bengtson.

Der er dog også dele af budgettet, som HORESTA er modstander af. Blandt andet vil kommunen nedlægge Danhostel Copenhagen Amager, som en del af kommunens udvikling af Amager Fælled.

I budgetaftalen fremhæver HORESTA flere positive ting:

Tilgængelighed

Der afsættes 2 mio. kr. i 2019-2021, i alt 6 mio. kr., til at tiltrække flere internationale ruter til Københavns Lufthavn.

Tilbagerulning af hjemtagelse af opgaver i Wonderful Copenhagen

Copenhagen Eventures forankres fortsat i Wonderful Copenhagen med et årligt driftstilskud på 2,4 mio. kr. med fokus på tiltrækning, budproces og markedsføring af megaevents i København. Sekretariatsbetjeningen af det kommende Eventråd varetages af Copenhagen Eventures og skal understøtte Københavns Kommunes strategiske arbejde med megaevents.

Videreførelse af festivalpuljen

Festivalpuljen videreføres med et beløb på 12,5 mio. kr. i 2020 med ønsket om bl.a. at støtte begivenhederne Engage Music Festival, Swoop Challenge og Jødisk Filmfestival.

Pulje til megaevents

Der afsættes 12,5 mio. kr. i 2019 og 15,0 mio. kr. i 2020-2022 til fortsat at medfinansiere større internationale events og understøtte, at byen er en attraktiv vært for større internationale events som f.eks. verdensmesterskaber, kulturevents, C40 Mayor Summit mv., som bidrager med vækst og arbejdspladser til København.

Tour de France

Københavns Kommune etablerer og indtræder som medejer af et interessentskab, der vil skulle forestå planlægning og afvikling af en dansk del af Tour de France med start i København 2021, hvis København tildeles værtskab. Kommunen indskyder op til 25 mio. kr. i interessentselskabet.

City of Congresses

Støtten til City of Congresses videreføres med 0,8 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020.

Copenhagen 2021 – Worldpride og Eurogames

København har værtsskabet for Worldpride og Eurogames i 2021. Der afsættes 6,5 mio. kr. i 2019 til den indledende planlægning af eventet.

Renhold i byrum med behov for ekstra indsats

Der afsættes 2,4 mio. kr. i 2019-2022 til øget renhold til de steder i byen, hvor behovet for renhold er størst. Bevilling til øget renhold og tryghedsskabende vagtrundering i Den Brune Kødby videreføres med 0,6 mio. kr. i 2019-2022 til øget renhold og 1,3 mio. kr. i 2019-2022 til vagtrundering.

Bedre cykelby

Der investeres 75 mio. kr. i bedre forhold for cyklister.

Analyse af alternative energikilder til krydstogtskibe

Der afsættes 1 mio. kr. til at gennemføre en ekstern analyse af mulighederne for at reducere de miljømæssige gener fra krydstogtskibe.

Løsning for Ørestad Fælled Kvarter

Som en del af løsningen vedr. det planlagte Ørestad Fælled Kvarter etableres et byggefelt på en del af campinggrunden, som for nuværende er lokalplanlagt til campingplads og anvendt til vandrehjem. Som følge af, at vandrehjemmet og den kommende campingplads nedlægges, indledes en dialog med staten om at muliggøre en udvikling af Bellahøjmarken således, at pladsen kan opgraderes med moderne og tidssvarende campingfaciliteter, som er helårsåben.

Kvalificeret arbejdskraft gennem branding af Greater Copenhagen

For at sikre en bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft igangsættes indsatser i forhold til ledige og i forhold til tiltrækning og fastholdelse af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Udover indsats for at understøtte tidlig jobsøgning i den private sektor for dimittender og videreførelse af støtte til Copenhagen Science City Sekretariatet afsættes 3 mio. kr. i 2019, 3,3 mio. kr. i 2020 og 1,8 mio. kr. i 2021-2022 til en pulje, der skal støtte tiltag, der kan øge det internationale kendskab til Greater Copenhagen f.eks. gennem internationale events og branding af Greater Copenhagen.

Ekstra praktikpladser til erhvervsuddannelseselever

For at sikre rekrutteringsgrundlaget for arbejdsområderne kontor, køkken og ejendomsservice, og for at afhjælpe manglen på EUD-praktikpladser afsættes 1,6 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2020, 4 mio. kr. i 2021, 0,9 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 til ekstra praktikpladser.

Byggesagsgebyrer afskaffes

Der afsættes 181 mio. kr. til at afskaffe byggesagsgebyrer.

Bedre service til virksomhederne

Der afsættes 4,5 mio. kr. til en gennemgribende analyse af kommunens servicekultur og til mere effektiv sagsbehandling. Kommunens erhvervspolitiske indsatser skal styrkes overfor udvalgte brancher der skaber vækst.

Et trygt København

Der afsættes 78 mio. kr. til at styrke trygheden, bl.a. ved at videreføre SSP indsatsen, aktivering af ledige med banderelationer og forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Læs hele budgetaftalen her.

København går videre med turismeafgift

Det vakte kritik fra turistbranchen, da et flertal af politikerne i Københavns Kommune sidste år stemte for, at man vil have en turismeafgift. På en afstemning torsdag stadfæstede politikerne, at man vil indføre afgiften.

Det tager turismen med fra Frigast-balladen

Turismen sejrede, da regeringen endelig meldte ud om Frigast-anbefalingerne og sanering af erhvervsstøtten. Men det langstrakte forløb har også givet vigtig læring til turismen, lyder det fra erhvervet selv.

Log ind