”Mere vækst på landet” er overskriften på en rapport, som tirsdag blev offentliggjort på Christiansborg. En rapport, der har turisme- og oplevelsesøkonomi som et af de vigtigste omdrejningspunkter.

HORESTA har aktivt deltaget i arbejdet med at lave rapporten, som indeholder 18 konkrete anbefalinger til, hvordan der bedst kan sætte tryk på kedlerne i land- og yderkommunerne.

”I mange kommuner er turisme- og oplevelsesøkonomien et helt afgørende erhverv. Men der er stadig et uudnyttet potentiale. Skal land- og yderkommunerne have en større del af den fremtidige vækst, kræver det handling og klare politiske prioriteringer”, siger HORESTAs politiske direktør, Kirsten Munch, som har været en del af det vækstudvalg, som står bag rapporten.

Bedre lånemuligheder

Udvalget lægger i sine anbefalinger blandt andet op til at der bliver skabt bedre lånemuligheder for virksomheder i landdistrikterne. For eksempel ved at sænke grænsen for, hvornår man kan få vækstlån via Vækstfonden.

Der er også lagt op til at skabe stærke faglige uddannelsesmiljøer, og at styrke både den digitale og trafikale infrastruktur.

”Det særlige ved turist- og oplevelseserhvervet er, at vores arbejdspladser ikke kan flyttes til udlandet. Samtidig er erhvervet et af de vigtigste eksport- og væksterhverv. Derfor giver det utrolig god mening at styrke lige præcis vores erhverv. Det er her mange af fremtidens arbejdspladser i landdistrikterne kan skabes”, siger Kirsten Munch.

Log ind