Når den nye ferielov træder i kraft fra 2020, vil det medføre forandringer i forhold til optjening og afvikling af ferie på alle arbejdspladser.

Derfor anbefaler HORESTA, at man som virksomhed sikrer sig, at der er styr på de ansattes ferierettigheder efter den nye ferielov.

Det kan man blandt andet gøre på et gå-hjem-møde, som vi holder den 12. juni på Munkebjerg Hotel i Vejle fra kl. 14.30 til 16.00.

Den væsentligste ændring i loven er, at forskudt ferie afskaffes. I dag optjener lønmodtageren som bekendt ferie i kalender-året fra 1. januar til 31. december, men ferien kan først holdes fra 1. maj til 30. april året efter. Der kan dermed gå op til 16 måneder, fra ferien optjenes, til ferien kan afholdes.

Med den nye ferieordning optjener og afvikler lønmodtageren sin ferie på samme tid over en periode på 12 måneder (ferieåret). Det betyder for eksempel, at den ferie, der optjenes i februar måned, allerede kan afholdes i marts måned samme år. Lønmodtageren har dog mulighed for at afholde ferien i yderligere fire måneder, så der er 16 måneder til at afholde ferien i (ferieafholdelsesperioden). Det giver den enkelte øget fleksibilitet til at afholde ferien.

Se også

Log ind