Overenskomstdækkede virksomheder (Arbejdsgivermedlemmer)

Som overenskomstdækket virksomhed skal du for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten indbetale pension til PensionDanmark.

Dine medarbejderes pensionsordning i PensionDanmark er først og fremmest en opsparing til alderdommen. Men ordningen indeholder også visse forsikringer f.eks. sikres dine medarbejdere, hvis de får en kritisk sygdom.

Medarbejdere omfattet af pensionsordningen er yderligere omfattet af en sundhedsordning.

Læs mere om pension og sundhedsordning på PensionDanmarks hjemmeside

Se materialeoversigten på PensionDanmarks hjemmeside.


Ikke-overenskomstdækkede virksomheder (Full-service og Branchemedlemmer)

Hvis du som arbejdsgiver ikke har tiltrådt en overenskomst, er du ikke forpligtet til at indbetale pension til dine medarbejdere.

Ikke-overenskomstdækkede virksomheder kan ikke indbetale pension til Pension Danmark.

Ikke overenskomstdækkede virksomheder, der har elever som er berettiget til pension, kan få adgang til at indbetale elevens pension til PensionDanmark, ved at sende en mail med ønsket om oprettelse, samt elevens uddannelseskontrakt vedhæftet mailen til [email protected] .

Eventuelle spørgsmål kan stilles på tlf. 70 12 13 40 (Pension Danmark)

Besøg PensionDanmarks website for mere information eller kontakt HORESTAs juridiske afdeling på tlf. +45 35 24 80 40.

 

FAQ

Kan jeg som overenskomstdækket virksomhed frit vælge, hvor jeg vil oprette pensionsordning til medarbejderne?

Det gælder for langt de fleste overenskomster i HORESTA, at der skal indbetales pension hos PensionDanmark. Tjek pensionsbestemmelsen i den konkrete overenskomst, og hvis du er i tvivl så ring til HORESTA.

Har alle overenskomstdækkede medarbejdere krav på pension fra første dag?

Der er visse krav, der skal opfyldes for, at medarbejderen bliver berettiget til pension. Tjek derfor altid pensionsbestemmelsen i den relevante overenskomst, og hvis du er i tvivl så ring til HORESTA.

Færdigredigerede
overenskomster 2020-2023

Herunder offentliggøres overenskomsterne i takt med at de endelige versioner bliver godkendt.

 

LØNBILAG
Satsstigninger for OK2020 - 2023

Download mæglingsforlsagets implementering for HORESTA Overenskomster:

Mæglingsforslagets implementering

 

Download herunder de nye oversigter over satsreguleringer med virkning fra 1. marts 2020:

 

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne