Lokalaftaler supplerer Hovedoverenskomsten inden for de fastlagte rammer. Lokalaftaler kan indgås mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten, 3F’s lokalafdeling eller et flertal af de organiserede medarbejdere.


De lokale parter kan indgå lokalaftaler om mange forskellige forhold - herunder:


• Særligt løntillæg
• Fagfleksibilitet
• Kortere/længere turnusperioder end 4 uger, dog max. 13 uger
• Delt arbejdstid for fuldtidsansatte
• Deltidsansættelse af tjenere
• Afholdelse af spisepauser og vagtplanering heraf
• Placering af fridage
• Antal af friweekender
• Nedsættelse af hviletiden
• Seniorordning
• Indgåelse af aftale om tjenere på fast løn
• Servicemedarbejdere


Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning om lokalaftaler ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Færdigredigerede
overenskomster 2020-2023

Herunder offentliggøres overenskomsterne i takt med at de endelige versioner bliver godkendt.

 

LØNBILAG
Satsstigninger for OK2020 - 2023

Download mæglingsforlsagets implementering for HORESTA Overenskomster:

Mæglingsforslagets implementering

 

Download herunder de nye oversigter over satsreguleringer med virkning fra 1. marts 2020:

 

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne