Er medarbejderen allerede ansat i virksomheden, kan han/hun først ansættes i et fleksjob, når han/hun har været ansat på særlige vilkår i mindst 12 måneder.

På overenskomstområder, hvor der i overenskomsten findes såkaldte ”sociale kapitler”, skal medarbejderen først ansættes efter overenskomstens sociale kapitaler. Sådanne regler findes ikke i hovedoverenskomsten mellem HORESTA og 3F.

Virksomheden skal dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job på særligt skånsomme vilkår før, der kan etableres et fleksjob. Parterne skal derfor lave en beskrivelse i ansættelseskontrakten af fleksjobberens skånebehov, herunder hvilke konkrete skånehensyn og initiativer, som parterne har aftalt for at imødekomme medarbejderens skånebehov. Virksomheden skal dokumentere, at disse initiativer og skånehensyn er opfyldt.

Kravet om de 12 måneders ansættelse på særlige vilkår gælder ikke, hvis det er åbenbart formålsløst – f.eks. fordi medarbejderen har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne