Hvis man som arbejdsgiver beskæftiger unge mennesker, er det vigtigt at være opmærksom på, at der gælder en række særlige regler.

Alle unge under 18 år er omfattet af de samme arbejdsmiljøregler som alle andre medarbejdere. Men der gælder herudover også en række særlige beskyttelsesregler, som er særlige for de unge under 18 år.

Det er desuden vigtigt at have fokus på de unge medarbejdere, da de påvirkes lettere end deres ældre kollegaer af de belastninger og risici, der er på arbejdspladsen. Derfor skal man som arbejdsgiver være særligt opmærksom på oplæring og instruktion af unge medarbejdere, og man skal også følge ekstra grundigt op på, om de overholder de instruktioner, de har fået.

Børn under 13 år
Børn under 13 år må ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver. 

Børn i alderen 13-14 år (som er undervisningspligtige)
Børn i alderen 13 til 14 år, der stadig er undervisningspligtige, må alene udføre en række nærmere specificerede arbejdsopgaver. Af relevans for hotel- og restaurationsbranchen, kan nævnes at disse arbejdsopgaver omfatter lettere rengøring og oprydning, lettere budbringning (herunder internt piccolinearbejde), samt lettere ekspedition i forretninger og restauranter.

Unge over 15 (som er undervisningspligtige)
Man skal dog som arbejdsgiver være opmærksom på, at der findes en lang række tekniske hjælpemidler eller maskiner, som anses for så farlige, at de unge ikke må arbejde med dem, herunder industriopvaskemaskiner, pålægsmaskiner, kødhakkemaskiner, røremaskiner mv.

Unge over 15 (som ikke er undervisningspligtige)
Unge, der er fyldt 15 år og som ikke længere er undervisningspligtige, må udføre alle former for arbejde, der ikke er farligt. 

Endvidere er der en række stoffer og materialer, som de unge ikke må arbejde med.

Arbejdstider
Hvor længe de unge må arbejde afhænger af, om de er omfattet af undervisningspligten eller ej.

Hvis de unge er omfattet af undervisningspligten, så må de:

  • 13-14 årige arbejde i 2 timer på skoledage og 7 timer på skolefridage.
  • 15 – 17 årig arbejde i maksimalt 8 timer på skolefridage.

Hvis de unge ikke er omfattet af undervisningspligten, så må:

  • Arbejdstiden Ikke overstige sædvanlig arbejdstid indenfor faget og maksimalt 8 timer dagligt og 40 timer ugentligt inklusiv pause.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om ikke-undervisningspligtige unges arbejde

Download BFA’s branchevejledning for unge under 18 år (pdf)

Bemærk venligst, at ovennævnte ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning. Medlemsvirksomheder anbefales at kontakte HORESTAs juridiske afdeling for yderligere rådgivning på tlf. +45 35 24 80 40

Vivi Nedergaard Lambert
Advokatfuldmægtig
Vivi Nedergaard Lambert
Alkohol og unge

En særlig problemstilling, der knytter sig til ansættelse af unge i hotel- og restaurationsbranchen, er unge og alkohol. 

Ifølge restaurationsloven må unge under 18 år som udgangspunkt ikke arbejde i åbningstiden i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Det gælder også for fx garderober og toiletter tilknyttet serveringslokalet. 

En vigtig undtagelse hertil er at unge mellem 15 og 18 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, har lov til at arbejde mellem kl. 06:00 og 22:00 i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Dette gælder dog kun, hvis den pågældende alene er beskæftiget med afrydning, opdækning, rengøringsarbejde, modtagelse af bestillinger eller servering af stærke drikke. Desuden skal restaurationens hovedformål være servering af mad, og serveringen af stærke drikke skal ske i forbindelse hermed. Undtagelsen forudsætter, at der føres opsyn af en person over 18 år.

En anden undtagelse til dette gælder for unge under uddannelse til tjener eller unge, der er udlært som tjenere, samt værtens børn og børnebørn, som ligeledes har lov til at arbejde mellem kl. 06:00 og 24:00 i lokaler, hvor der udskænkes alkohol.

Unge under 18 år må i øvrigt gerne arbejde i restaurantens køkken eller opvask, når blot de ikke opholder sig i serveringslokalerne.

Arbejdstid mv.

Der gælder særlige arbejdstidsregler for unge under 18 år. Der sondres mellem unge under 15 år (13-14 år), der stadig er undervisningspligtige og unge, der er fyldt 15 år og ikke længere er undervisningspligtige.

Arbejdstidsreglerne findes beskrevet for hver gruppe i både branchevejledningen og Arbejdstilsynets vejledninger, som der er linket til ovenfor.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]