Der sondres mellem arbejdsulykker og erhvervssygdomme. 

En arbejdsulykke er en pludselig, uventet og skadevoldende hændelse, som sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører en personskade. 

Det er ikke afgørende, hvordan man kommer til skade. Eksempelvis kan en færdselsulykke godt være en arbejdsulykke, hvis medarbejderen befinder sig i trafikken i arbejdsøjemed. Ligeledes kan vold på arbejdspladsen være en arbejdsulykke.

En erhvervssygdom er en sygdom eller en lidelse, som skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. 

Sygdommen skal altså være opstået på grund af påvirkninger på arbejdet, og der skal være en sammenhæng mellem påvirkningerne og sygdommen, som er kendt i den medicinske forskning. 

Det kan være svært at sondre mellem arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Hvis en medarbejder i et køkken eksempelvis får en rygskade, fordi han glider og falder ned af trappen, mens han bærer varer ind, er der tale om en ulykke. Men hvis den samme medarbejder i stedet havde fået en rygskade ved over en længere periode, at bære varerne forkert ind eller arbejde i en forkert arbejdsstilling, ville der være tale om en erhvervssygdom.

Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsulykker 
Hvis en medarbejder kommer ud for en arbejdsulykke, har man som arbejdsgiver pligt til at anmelde ulykken.. Ulykken skal anmeldes, hvis den medfører, at medarbejderen er fraværende mindst én dag udover den dag, hvor hændelsen fandt sted. En arbejdsulykke skal anmeldes hurtigst muligt og senest 9 dage efter den første fraværsdag.

Anmeldelse skal altid ske elektronisk via ”EASY”, som er Virk.dk’s fælles elektroniske anmeldesystem. Se mere på Anmeld arbejdsulykke | Virk.

Hvis ulykken kan medføre, at der skal udbetales en arbejdsskadeerstatning, skal ulykken også anmeldes til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, jf. nedenfor. En erstatning kan eksempelvis bestå i dækning af behandlingsudgifter, erstatning for varigt mén eller erstatning for tab af erhvervsevne. Denne anmeldelse sker ligeledes gennem Anmeld arbejdsulykke | Virk "EASY. "

Hvis du som arbejdsgiver undlader at anmelde en arbejdsulykke, kan du straffes med bøde. 

Erhvervssygdom
Du har som arbejdsgiver ikke pligt til at anmelde en erhvervssygdom. Hvis en medarbejder får en erhvervssygdom, som for eksempel dårlig ryg på grund af længere tids arbejde i forkerte arbejdsstillinger, er det medarbejderens læge, der skal anmelde erhvervssygdommen til Virk.dk’s anmeldelsessystem.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
Som arbejdsgiver har man pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine medarbejdere. Samtidig har du pligt til at tilmelde dig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, som dækker erhvervssygdomme. 

Når du som arbejdsgiver anmelder en arbejdsskade, vil det være dit forsikringsselskab, der dækker udgifterne ved skaden.

 

Vivi Nedergaard Lambert
Advokatfuldmægtig
Vivi Nedergaard Lambert

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]