Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet er tilsynsmyndighed i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. Dette betyder, at Arbejdstilsynet har til opgave at kontrollere om arbejdsmiljølovgivningen overholdes på alle landets virksomheder. Tilsynet har således ret og pligt til at komme på alle virksomheder og kontrollere arbejdsmiljøet.

Derfor fører Arbejdstilsynet tilsyn med arbejdsmiljøet på de danske virksomheder ved at foretage en række besøg på virksomhederne. Hvert år foretager de ca. 50.000 besøg på danske virksomheder. Tilsynsbesøg kan både ske anmeldt (varsling gennem e-Boks) eller uanmeldt.

Kontrol med arbejdsmiljøet
Der findes flere forskellige former for af tilsynsbesøg. Nogle tilsynsbesøg har til formål at foretage en grundig gennemgang af hele virksomhedens arbejdsmiljø, mens andre tilsynsbesøg har til formål at fokusere på et konkret problem på arbejdspladsen. 

Risikobaseret tilsyn
Den 1. januar 2012 begyndte Arbejdstilsynet at benytte en ny tilsynsform, der kaldes risikobaseret tilsyn. Tilsynsformen indebærer, at Arbejdstilsynet målretter deres ressourcer mod de virksomheder, der har problemer med arbejdsmiljøet. Udover det risikobaserede tilsyn gennemføres en række stikprøvebesøg, så ingen virksomheder kan regne med, at de ikke får besøg fra Arbejdstilsynet. 

Inden et tilsynsbesøg
Når man som virksomhed bliver udtaget til et tilsynsbesøg, bliver man kontaktet af Arbejdstilsynet mellem 1 og 4 måneder inden besøget. Man får dog ikke at vide præcis, hvornår Arbejdstilsynet kommer på tilsyn, for besøget er ”uanmeldt”.

Under tilsynsbesøget
Når Arbejdstilsynet ankommer til virksomheden, vil de sædvanligvis bede om, at både en leder og en medarbejderrepræsentant (arbejdsmiljørepræsentanten, hvis virksomheden har sådan en), deltager i tilsynet. Hvis dette ikke er muligt, vil Arbejdstilsynet normalt gennemføre tilsynet alligevel. Men det er bedst, hvis både ledelsen og en medarbejderrepræsentant deltager i besøget, så der er mulighed for at forklare, hvorfor man har grebet tingene an, som man har, og så Arbejdstilsynet kan få svar på deres spørgsmål. 

Tilsynsbesøget starter normalt med et indledende møde, hvor resten af tilsynsbesøget planlægges, og hvor man taler om, hvordan virksomheden arbejder med arbejdsmiljøet. I den forbindelse vil Arbejdstilsynet typisk spørge til de formelle ting. For eksempel om hvorvidt virksomheden har en arbejdsmiljøorganisation, og om hvorvidt den årlige arbejdsmiljødrøftelse er afholdt. Det vil også være på dette møde, at virksomheden viser Arbejdstilsynet deres APV. 

Efter det indledende møde går man i gang med gennemgangen af virksomheden. Normalt følger repræsentanten for ledelsen og repræsentanten for medarbejderne med Arbejdstilsynet rundt på virksomheden. 

Under tilsynsbesøget kan Arbejdstilsynet stille spørgsmål til ledelsen eller arbejdsmiljørepræsentanten, men også til virksomhedens øvrige medarbejdere.

Under besøget vil Arbejdstilsynet fokusere på de problemer, der er typiske i branchen. 

Læs mere her: Arbejdsmiljøvisere

Efter besøget
Efter besøget skal Arbejdstilsynet orientere virksomheden om resultatet af besøget. Dette skal ske mundtligt, men Arbejdstilsynet udarbejder også en rapport med det samlede resultat. 

Afgørelser fra Arbejdstilsynet
I forbindelse med et tilsynsbesøg kan Arbejdstilsynet træffe en afgørelse om, at virksomheden skal løse et problem eller bringe en arbejdsgang i overensstemmelse med lovgivningen. Som virksomhed er man forpligtet til at efterkomme en afgørelse fra Arbejdstilsynet.

Klager over afgørelser
Hvis man som virksomhed i forbindelse med et tilsynsbesøg modtager en afgørelse, som man ikke er enig i, er der mulighed for at klage over afgørelsen. En klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet har som udgangspunkt opsættende virkning, hvilket betyder, at man ikke skal efterkomme afgørelsen, før klagen er blevet behandlet.

Husk at klagefristen til Arbejdsmiljøklagenævnet er 4 uger.

Vivi Nedergaard Lambert
Advokatfuldmægtig
Vivi Nedergaard Lambert

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]