Alle virksomheder skal gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Formålet er at tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt.

Der er ikke referatpligt ved arbejdsmiljødrøftelsen, men arbejdsgiveren skal overfor Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted. Dette kan for eksempel gøres ved at anvende Arbejdstilsynets egen blanket til dokumentation af drøftelsen, som du finder på Arbejdstilsynets hjemmeside - Guides.

Arbejdsgiveren i virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation skal hvert år i samarbejde med medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, hvor deltagerne hver gang gør følgende:

  1. Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år
  2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller
  3. Vurdere, om det foregående års mål er nået
  4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde
  5. Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en AMO, skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden
  6. Hvis I er 10 ansatte eller mere, skal I drøfte kompetenceudviklingsplanen for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen

Vivi Nedergaard Lambert
Advokatfuldmægtig
Vivi Nedergaard Lambert

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]