Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Pligten til at udarbejde en APV ligger hos arbejdsgiver og er et værktøj til at vurdere risiciene for de ansattes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.
Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes af arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen eller medarbejderne i fællesskab.

Kravet om at udarbejde en APV gælder uanset virksomhedens størrelse. Bare der er én enkelt ansat i virksomheden, skal der udarbejdes en APV.

APV’en skal revideres, hver gang der sker væsentlige ændringer i virksomheden, som kan påvirke arbejdsmiljøforholdene, for eksempel ved ombygning. Dog skal man som minimum revidere APV’en hver 3. år.

Efter arbejdsmiljøloven er det et krav, at APV’en er skriftlig, og at den er tilgængelig på virksomheden, så medarbejderne, ledelsen og Arbejdstilsynet kan læse den. Arbejdsgiver bør derfor sikre sig, at alle ansatte ved, hvor de kan finde virksomhedens APV.

APV’en er virksomhedens eget redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet, og man skal derfor ikke sende den ind til Arbejdstilsynet, ligesom tilsynet heller skal ikke godkende den, når de kommer på kontrolbesøg.

Arbejdstilsynet kontrollerer alene, at virksomheden har udarbejdet en APV, og at APV-processen er gennemført i overensstemmelse med lovgivningens krav.

 

Vivi Nedergaard Lambert
Arbejdsmiljøchef
Vivi Nedergaard Lambert
Hvordan udarbejder man en APV?

Der er ifølge arbejdsmiljøloven såkaldt ”metodefrihed”, når man skal udarbejde en APV, men der gælder alligevel nogle obligatoriske processkridt, som man efter loven skal igennem. Det drejer sig om følgende: 

  • Identifikation og kortlægning af virksomhedens samlede arbejdsmiljø
  • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
  • Inddragelse af virksomhedens sygefravær
  • Prioritering af løsninger på virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og udarbejdelse af en handlingsplan 
  • Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Ledelsen og medarbejderne skal samarbejde om hele APV-processen.

Hjælp til at udarbejde en APV

Der er flere steder, man kan hente hjælp, når man skal i gang med APV-arbejdet. HORESTA tilbyder en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, målrettet og skræddersyet til hotel-, restaurant- og turisterhvervet. Vi kalder det Better Hospitality Workplace. https://www.horesta.dk/bhw

Arbejdstilsynet har også udarbejdet en række vejledninger og brancherelatede spørgeguides, som er gode at anvende.

Herudover har BAR-service udarbejdet vejledninger og elektroniske værktøjer.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Dette indhold er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk