Reglerne om logning findes i logningsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 988 af 28/09/2006. Reglerne betyder konkret, at internetudbydere, som også kan f.eks. hoteller og restauranter mv., skal logge (lagre) oplysninger om deres gæsters brug af telefoni og internet. Oplysningerne skal gemmes i 1 år, og skal på anmodning udleveres til Politiet.

Reglerne blev lempet i 2014, hvorved den såkaldte sessionslogning forsvandt, dvs. pligten til at registrere, hvilke internetsider gæsterne bruger. Siden 2014 har der således skullet logges følgende oplysninger:

  1. den tildelte brugeridentitet,
  2. den brugeridentitet og det telefonnummer, som er tildelt kommunikationer, der indgår i et offentligt elektronisk kommunikationsnet,
  3. navn og adresse på den abonnent eller registrerede bruger, til hvem en internetprotokol-adresse, en brugeridentitet eller et telefonnummer var tildelt på kommunikationstidspunktet og
  4. tidspunktet for kommunikationens start og afslutning.

Folketinget vedtog i marts 2022 en skærpelse af logningsreglerne, som reelt betyder, at dele af den sessionslogning, som blev afskaffet i 2014 genindføres, således skal der fremadrettet igen logges oplysninger om brugerens/gæstens brugeridentitet og det telefonnummer, som er tildelt kommunikationer, der indgår i et offentligt elektronisk kommunikationsnet.

Ved brugeridentitet forstås de identificerende oplysninger, som udbyderen tildeler slutbrugeren under adgangen til internettet, herunder internetprotokol-adresse, eventuelt portnummer og andre identificerende oplysninger.

For at være sikker på, at man lever op til gældende logningsregler er det HORESTAs anbefaling, at man søger professionel bistand til at sikre dette, f.eks. fra det firma, som har bistået med at etablere telefoni og internetløsning.

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: callcenter@horesta.dk