Helt konkret anbefaler vi, at alle medlemmer, der udbyder telekommunikation indgår en skriftlig aftale med leverandøren med følgende indhold: 
  
Parterne er enige om, at  X (her skrives navnet på leverandøren) har ansvaret for, at reglerne i bekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006 om udbydere af elektronisk kommunikationsnet er overholdt, således at Y (virksomhedens navn) ingen forpligtelser har i den forbindelse. Parterne har endvidere aftalt, at eventuelle henvendelser desangående fra politi, myndigheder mv. henvises til X  (leverandørens navn og døgnbemandet telefonnummer).

HORESTA har fået en del henvendelser fra leverandører, der har tilkendegivet, at de kan løse logningsproblematikken. Dem har vi valgt at opføre på en liste herunder med nærmere information om det enkelte firma og dets løsningsmuligheder.

Der er ikke tale om en egentlig anbefaling/blåstempling fra HORESTAs side, men alene en henvisning til en række af virksomheder, der alle har tilkendegivet, at de er villige til at indgå ovenstående (tillægs-) aftale. 

COMCARE
Comcare blev udråbt som Gazelle virksomhed af dagbladet Børsen i 2005 og 2006, og vi har ambitioner om at fortsætte væksten.

Comcare kan tilbyde programmet security logger. Programmet er et program som holder overvåger aktiviteten på et givent netværk og logger disse oplysninger. Indvidere tilbydes en hjemmeside funktionalitet hvor, Comcare overvåger 'security logger', og checker at systemet fungerer.

Man kan også selv via login til hjemmesiden, bl.a. opsætte en email alarm og således få besked hvis der er problemet med programmet.

Security logger koster kr. 4.000.- ekskl. moms. Dertil kommer et årligt opgraderingsabonnement på kr. 1.250 .- ekskl. moms, der giver fri adgang til nye versioner, og også gratis support hvis man har brug for hjælp & vejledning.

Kontakt
Lasse Halbjerg Carlsen

Comcare
Smedeland 6
DK-2600 Glostrup
               
Telefon: +45 38 86 86 18       
Mobil: +45 40 50 39 18       
Fax: +45 38 86 85 18
E-mail: lhc@comcare.dk       

www.comcare.dk     

CTI BILLING SYSTEMS A/S

Vores nye løsning er hostet opsamling af data, vi etablerer en Buffer på Hotellets telefonsystem og hjemtager alle data til vores datacenter.

Ved henvendelser fra myndighederne har de kun en kontakt og et sted at hente de informationer der skal bruges. CTI Billing Systems opbevarer alle data og har systemerne til at kunne levere de fornødne informationer til myndighederne, det enkelte Hotel skal ikke købe udstyr, opbevare data, uddanne personale og bruge en masse resurser på denne nye lov, blot henvise til os og vi klarer resten 24 timer i døgnet.

Kontakt
CTI Billing Systems A/S
Dr. Tværgade 4, 1 sal
1302 København K.
 
Telefon 70330033
Fax 70330303
 
e-mail salg@phonex.dk
web www.phonex.dk

EBISU NETWORKS

Ebisu Networks kan tilbyde installation og hosting af en køreklar Anti Terror Solution (ATS). Vi sørger for logning af al internettrafik, korrelation med kundedata, håndtering af henvendelser fra myndighederne, sikker opbevaring af data, backup, overvågning og vedligeholdelse. En hostet løsning vil bl.a. minimere jeres administration og fjerne behovet for sikkerhedsgodkendt personale i døgnbemanding – det klarer vi! ATS er fleksibel, uafhængig af udstyrsleverandører og skalerbar til ethvert netværk. ATS løsningen består af et eller flere opsamlingssystemer, der indsamler sessions data fra netværket. Opsamlingssystemerne videresender sessions data til det centrale ATS serversystem, der har kapacitet til at gemme data i 12 måneder. ATS serveren vil herudover også modtage information om brugerne (brugeridentitet) samt hvilke IP-adresser disse brugere har været tildelt. Alle informationerne er tidsstemplet således at myndighedernes forespørgsel for ethvert tidspunkt hurtigt kan genfindes og stilles til rådighed. 
  
Vi gennemfører i øjeblikket en kampagne mod bl.a. en større del af HORESTA’s medlemmer, hvor vi som leverandør søger at bidrage med yderligere information samt naturligvis også promovere en hostet anti terror løsning, der kan etableres fra kr. 15.000,-.

Kontakt 
Ebisu Networks 
Generatorvej 8F 
2730 Herlev 
  
Tlf. 70 23 34 55 
www.ebisu.dk
info@ebisu.dk
  
ATS kontaktpersoner: 
Søren H. Christiansen – salgschef, shc@ebisu.dk
Susanne Edemann – salgschef, sued@ebisu.dk

NEC-PHILIPS MANAGEMENT

Med NEC-Philips Management system kan hotellet logge ind -og udgående telefonkald samt viderestillede kald. Såfremt forespørgsel kommer fra myndighederne, har man mulighed for at generere en rapport med dato og tidspunkt for aktiviteter på lokalnummeret. 
 
Systemet kan også integreres med hotelsystemet til debitering af telefonforbrug, åbne lukke værelser, klarmeldning og vækning. 
 
Med hensyn til at outsource opgaven kan NEC Philips sammen med samarbejdspartnere løse opgaven.        

Kontakt 
Bo Petersen 
Named Account Manager 
 
NEC Philips Unified Solutions A/S 
Frederikskaj 6 
DK – 1780 Copenhagen V. 
Tel.      +45 3355 8585 
Dir.no. +45 3355 8545 
Fax       +45 3355 8524 
bo.petersen@nec-philips.com
www.nec-philips.dk

POWER NET

Nu kan vi tilbyde en komplet og simpel totalløsning som opfylder den danske lovgivning og lever op til Horesta’s anbefalinger af leverandør ved logning af både Internet og Telefoni.

Internet og telefoni logning kan tilbydes hver for sig eller som en fordelagtig pakkeløsning. 
Vores system kan bruges til alle typer netværk og telefoncentraler og vi skal ikke udskifte jeres nuværende system. Løsningen stiller ingen krav til særligt uddannet hotel personale da det sikkerhedsgodkendte personale sidder hos os. Vi garanterer en effektiv installation samt en rimelig pris.

Kontakt
Baldersbækvej 3 
2635 Ishøj. 
Tlf :    7022 3235 
www.powernet.dk
  
Kontaktperson: 
Per Buchard Hansen 
pbh@powernet.dk

SEALINK TECHNOLOGY

Sealink Technology driver i dag netværksløsninger for over 4000 hotelværelser, samt andre 80 lokationer, hvor vi tilbyder en service, der indeholder alle de tekniske aspekter, der kræves for at man kan etablere et højtydende godt gæstenetværk. 

 

Vi leverer en komplet “turn-key” løsning der kan tilpasses og integreres med jeres nuværende netværk eller vi kan designe et komplet nyt moderne gæstenetværksystem, som er baseret på de bedst tilgængelige produkter på markedet i dag.  

I samtlige gæstenetværksløsninger der tilbydes, er omkostninger til varetagelse af logningsbekendtgørelsen indregnet. Herunder opbevaring af logs, identitet på brugerudstyr, samt personidentiteten. 

Sealink Technology overtager samtlige forpligtigelser vedrørende logningsbekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006 for kunden. 

Ved henvendelse fra myndighederne opretter Sealink Security Response Team en detaljeret log over hændelsesforløbet. Et anonymiseret udtræk af denne log, hvor der kort beskrives tidspunkt for henvendelse, hvilken myndighed henvendelsen kommer fra samt om der har været positiv eller negativ output på henvendelsen tilsendes lokationens it-ansvarlige og direktion. 

Vores services starter fra 2.500,00 kr eksl. moms i oprettelse, som dækker over installation af vores Net Access Controller til identificering og logning. 
Det månedlige abonnement koster fra 995,00 kr. ekskl. moms. 

Kontakt: 
Kenneth Kjøbmand 

Sealink Technology ApS 
Smedeland 13 
2600 Glostrup 

Telefon +45 8877 9191 
Mobil:   +45 5060 9690 
Mail:     kk@sealink.dk 
Web:   www.sealink.dk

TDC

TDC er indstillet på at bistå hoteller m. fl. med at opfylde de forpligtelser, der følger af logningsbekendtgørelsen og vil således gerne fremgå af den liste over leverandører, som HORESTA agter at udarbejde til medlemmerne.

Specifikt for så vidt angår hotellers udbud af taletelefoni på værelser, skal TDC dog henvise til leverandøren af hotelcomputeren, da TDC af praktiske/tekniske årsager ikke har mulighed for at bistå hotellerne med logning af oplysninger om kald, der viderestilles til/fra værelser. 
TDC ønsker ikke generelt at tiltræde udkastet til tillægsaftale, fordi der kan være tilfælde, hvor det af forskellige grunde ikke er muligt for TDC at varetage logningsforpligtelsen (fuldt ud) for hotellet. TDC vil i stedet i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvordan og på hvilke præmisser TDC bedst bistå med logningen mv. 
For god ordens skyld bemærkes, at logningspligten for TDC's egne hotspots - TDC Hotspot - som er installeret på visse hoteller, restauranter og campingpladser, påhviler TDC og ikke det enkelte HORESTA-medlem. Hvis medlemmet imidlertid registrerer identiteten af købere af TDC Hotspot vouchers (skrabekort) i dennes systemer, skal disse oplysninger gemmes i 1 år.

Kontakt
Ved eventuelle spørgsmål kan man med fordel kontakte sin normale leverandørkontakt i TDC Erhverv.

THE CLOUD

The Cloud er Europas største udbyder af trådløse netværk til kommercielt brug på eksempelvis hoteller, restauranter, caféer og kroer. The Cloud tilpasser sin løsning til kundernes behov, eksempelvis om det skal være en løsning med brugerbetaling eller en løsning hvor brugerne gratis kan benytte nettet.

The Cloud har samarbejde med en lang række operatører som udbyder sine tjenester gennem The Clouds net, eksempelvis Skype, Telenor, iPass og Nintendo.
 
The Cloud påtager sig selvfølgelig ansvaret for logning i henhold til logningsbekendtgørelsen. Evt. fremtidige ændringer i lovgivningen på området vil vi også leve op til.

Kontakt
The Cloud
Havnegade 39
1058 København K
 
Tlf. 70 26 18 81
 
www.thecloud.net
 
Johan Tilly – Kommerciel direktør
Johan.tilly@thecloud.net

WAYPORT

Wayport er en af verdens førende leverandører af trådløse (WLAN) netværk, services og systemløsninger til hoteller, lufthavne, restauranter og andre kunder. Til kundekredsen hører bl.a. Radisson SAS, Hilton, Marriott samt McDonald’s restauranter og detailbrands.

 

Vi har selvfølgelig allerede sikret, at vores produkter og løsninger overholder alle kravene i bekendtgørelsen, så du i stedet kan bruge kræfterne på at pleje dine kunder og optimere din forretning.

Kontakt 
Navn: Wayport
Adresse: Gersonsvej 7, 2900 Hellerup
Telefon: 70221014
Hjemmesidelink: www.wayport.net
Kontaktperson: Ib Drachmann-Hansen

x

Fandt du hvad du søgte – kunne du bruge siden?

CALLCENTER FOR MEDLEMMER

Callcenter til juridisk rådgivning

HORESTA har etableret et Juridisk Callcenter med udvidet åbningstid på alle hverdage fra kl. 8.30 –17.00.

Her kan medlemmer kontakte vores jurister og få hjælp til alt inden for det ansættelsesretlige område. 

Vores callcenter kan kontaktes direkte på

Tlf. +45 35 24 80 40 eller

pr. mail på callcenter@horesta.dk.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne