Fra den 1. januar 2018 trådte der nye regler i kraft om opkrævning af gebyr ved betaling med betalingskort (debet- såvel som kreditkort). Det betyder at fra den 1. januar 2018 er det ikke længere tilladt at opkræve gebyrer for kunders brug af de mest almindelige betalingskort i forretninger.  

Forbuddet gælder både i fysiske forretninger og forretninger på internettet. Visse betalingskort og betalingsformer er dog ikke omfattet af forbuddet. Det gælder f.eks. firmakort. Ved firmakort forstås betalingskort som er udstedt til enten virksomheder, offentlige institutioner/virksomheder eller selvstændige erhvervsdrivende fysiske personer. Betaling med firmakort er begrænset til arbejdsrelaterede udgifter, der trækkes på en konto, der tilhører den virksomhed eller enhed, som har udstedt kortet. Firmakortet kan f.eks. i praksis være et Dankort eller et MasterCard. Udstederen af et betalingskort skal sikre, at firmakort kan identificeres elektronisk. For nyudstedte firmakort skal firmakortet også kunne identificeres visuelt. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens betalingsterminal elektronisk kan identificere et firmakort, skal man kontakte sin indløser. 

Heller ikke betalingskortordninger med tre parter er omfattet af forbuddet mod opkrævning af gebyr. I disse situationer indgår kortselskabet aftale både med betaleren og forretningen om brug og modtagelse af kortet. Det vil sige, at kortselskabet både er udsteder og indløser af betalingskortet. Eksempler på betalingskortordninger med tre parter er Diners Club eller American Express. Opkrævning af gebyrer fra kunder, der anvender Diners Club og American Express, er kun tilladt, hvis man har en direkte indløsningsaftale med henholdsvis Diners Club eller American Express. Hvis en man i stedet modtager Diners og American Express via en anden indløser, f.eks. NETS, er det ikke tilladt at opkræve et gebyr for transaktionen fra kunden. 

Forbuddet mod opkrævning af gebyr ved brug af betalingskort gælder ALENE for kort udstedt indenfor EU. Dvs. at der gerne må opkræves gebyr ved brug af betalingskort udstedt i f.eks. USA eller Kina. 

Udover de nævnte tilfælde kan der således ikke opkræves gebyr fra kunder/gæster ved brug af betalingskort. 

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Læs mere her
forretningers opkrævning af gebyrer

Læs mere om vejledningen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside