Bestyrelse og sekretariat i HORESTA Camping
Formanden for HORESTA Camping er Bent Thodsen. Bent ejer og driver Hanstholm Camping og har været i branchen i mange år, hvorfor han kender reglerne og udfordringerne rigtig godt. Bent har et stort netværk blandt campingbranchen.

Hanstholm Camping v/Bent Thorsen (Formand)
Roskilde Camping v/Janni Rohd
Søndervig Camping v/Robert Kroning
FUR Camping v/Betina Bugge
Camp Hverringe v/Torben Frydenlund Rasmussen

Kontakt formanden: [email protected]

HORESTA Campings bestyrelse
Jf. vedtægterne er Bestyrelsen direkte valgt på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens menige medlemmer vælges for to år ad gangen. Formand og næstformand vælges for et år ad gangen.

Vil du være aktiv i bestyrelsen?
Som medlem af HORESTA Camping kan du stille op til bestyrelsen på næste generalforsamling. Den finder sted inden udgangen af 1. kvartal 2025. For yderligere oplysninger om at sidde i bestyrelsen, kan du kontakte sekretariatet eller formanden.

Sekretariatsbetjening
Foreningens sekretariat ligger i HORESTA. Foreningen, bestyrelsen og formanden betjenes herfra af chef for HORESTA Camping, Martin Gertz Andersen.