Vi hører altid gerne fra jer medlemmer, om de udfordringer I møder i hverdagen.

Herunder præsenterer vi de emner som HORESTA Camping arbejder aktivt med:

(hvert emne kan foldes ud med pilen, for yderligere uddybning)

Øgede muligheder for helårsturister og håndværkere

Mange campingpladser huser håndværkere, der kommer med egen campingvogn eller bor i hytter. Men campingpladserne er udfordret af §10 i Campingreglementet, der begrænser antallet af overnatninger til 15-20 hverdage i vintersæsonen fra 1. november til 28. februar foruden weekender og helligdage. Derfor må campingpladserne ofte vinke farvel til håndværkerne, der finder andre steder at bo eller stille deres campingvogn. Vi har eksempler på campingpladser, der måtte sig nej til håndværkerne med det resultat, at de efterfølgende har boet i deres campingvogne på villavej, virksomhedsgrund o.lign. tæt på campingpladsen. Andre har lavet et lokalplanstillæg til kommuneplanen, hvor Campingreglementet atter er sat ud af kraft. Ikke af uvilje overfor campingpladsen, men alene fordi reglementet vil gøre en tilsvarende handling inde på campingpladsen ulovlig.

HORESTA Camping er opmærksom på, at der ligger et beslutningsforslag B77 fra Erhvervsudvalget til 2. behandling i Folketinget. Forslaget vil dispensere fra 15-20 dages reglen til fordel for, at 5 pct. af en campingplads’ samtlige antal enheder vil kunne benyttes helårligt af turister og erhverv inklusiv håndværkere. Læs forslaget her.

Har du problemer med at imødekomme efterspørgslen fra håndværkere o.lign., der ønsker at overnatte hos jer i vintersæsonen ud over 15-20 dage? Skriv til Martin Andersen mga@horesta.dk. Fortæl også gerne, om du oplever efterspørgsel på eller ønsker til turistrelateret helårscamping?

Øgede muligheder for etablering af trætop-hytter

Trætop-hytter er en efterspurgt overnatningsmulighed. Hvis danske campingpladser vil tilbyde trætop-hytter på lovlig vis, skal hytterne opfylde BR18 og isoleres i gulv, vægge og tag, da de hører under bygningsreglementet BR18. Det kræver ”kæmpe amerikanske red-wood-træer” at kunne bære så tunge hytter. Her burde man lade fornuften råde, mener HORESTA Camping.

I forvejen dikterer Campingreglementet, at vintercamping kun er forbeholdt og praktiseret en mindre del af danske campingpladser, desuden er der ikke meget ved at campere i en trætop midt om vinteren. Anvendelsen af BR18 er ikke rimelig for træ-top-hytter, hvilket HORESTA Camping vil adressere i en administrativ og politisk sammenhæng.

Har du problemer med at kommunen kræver jeres trætophytter skal imødekomme BR18, så send gerne eksempler herpå til Martin Andersen mga@horesta.dk

El-forbrug og priser på himmelflugt

Mange campingpladser er blevet overraskede over det kraftigt stigende elforbrug på pladsen og over, at deres priser på el-pakkerne/omkostningerne på de enkelte enheder på campingpladserne ikke altid følger med den kraftigere efterspørgsel.

Årsagen skal findes i flere meget strømforbrugende enheder som elbiler og autocampere. Så husk at holde øje. Det er op til den enkelte ejer/forpagter at vurdere, om det kan svare sig at køre med lave el-priser, og hvorvidt de har tid til at holde øje med forbruget.

HORESTA har en medlemsfordel med Norsk Elkraft, som man altid er velkommen til at kontakte, men det er op til den enkelte campingplads selv at vælge leverandør.

Læs mere om HORESTAs medlemsfordel på vores hjemmeside under punktet ”ELAFTALE”.

Flere ladestandere og hurtigladere

Et stigende antal campingpladser har udfordringer med at udbyde lade-standere, da det kræver flere Ampere i el-skabet på pladsen. Det er især svært for de perifert beliggende pladser, hvor el-distributionsselskaberne udfordres på at måtte lægge ny og stærkere el-infrastruktur. Enkelte campingpladser ønsker at udbygge med en lynlader som på de store tankstationer.
Dette er dog ikke et generelt billede for vores medlemmer, da campisterne har en hel nat til at genoplade deres elbiler med den billigere oplader.
Tænker du på at opsætte en el-ladestandere? Undersøg først om du har tilstrækkelig stor sikring i din ’hovedtavle’. Skal du have flere ampere, koster hver ampere typisk mellem 1.500 - 5.000 kroner afhængig af dit forsyningsselskab.

Opgør med skat der spænder ben for klimaet

Mange campingpladser har svært ved at udvise en klimavenlig tilgang i forhold til elforbruget. Det hænger sammen med, at Skat indirekte tvinger pladserne til at sælge ’strømpakker’ til campisterne på grund af der er en gunstigere beskatning ved dette.
Pakkerne består af et forud defineret forbrug af kWh til en fast pris. Derved motiveres campisterne til at forbruge op til maksimum, da de ønsker at bruge, hvad de har betalt for frem for at spare på strømmen. Dette går imod den sunde fornuft og kampen for at reducere vores CO2 fodaftryk.
HORESTA Camping arbejder for at ændre beskatningsreglerne for campisters elforbrug uden den ugunstige beskatning per forbrugt kWh.

Mere international arbejdskraft

HORESTA arbejder på at smidiggøre det danske immigrationssystem ved at skattemyndighederne udsteder et ’straks-skattekort’ til EU-arbejdstagere, så de kun skal svare en skat, der modsvarer en typisk dansk indkomstskat med mulighed for efterfølgende at blive efterberegnet af Skat. Så slipper vi for, at arbejdsgiverne skal lægge penge ud á conto til arbejdstageren, og at denne fatter mistillid til det danske lønmodtagersystem eller arbejdsgiveren.
Mange campingpladser har brug for at kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft uden hindringer. Vi håber på at dette løses til foråret. Vi kæmper også for, at arbejdskraft fra tredjelande kan komme hertil med hurtigere sagsbehandling end i dag og også at udstyre disse med et ”straks-skattekort’.

Opgør med ny skjult skat der rammer campingpladser med ekstra bygninger

”Tiloversblevne ejendomme” er en ny skjult skat, der går ud over vores erhverv. Fra årsskiftet er der indført en ny skat på de bygninger, der indtil nu har stået uden egentlig anvendelse i forbindelse med en ejendom. Det kan være en nedlagt staldbygning eller lade, som nu har fået en ny benævnelse i skattemæssig forstand, og derfor underlægges et regelsæt om beskatning. Det ventes at berøre 10-15 pct. af vores medlemmer med øvrige ejendomme og bygninger tilknyttet matriklen. Vores erhverv pålægges således nye skatter alene pga. en skrivebords-manøvre.

Vi kortlægger det nye fænomen. Oplever du også den nye urimelige skat? Beskriv det gerne med angivelse af den faktiske ekstra omkostning og send det til Martin Andersen på mga@horesta.dk.

Tiltrækning af flere turister – flere bæredygtige turister

Dansk Kyst- og Naturturisme har udgivet en rapport om bæredygtighedens betydning for at tiltrække turisme. Det gælder også for campingpladser. Se linket herunder – særligt om camping fra side 23-29.

HORESTA Camping arbejder for en øget markedsføringsindsats, der kan tiltrække flere turister til landet i både høj- og skuldersæsonen.

Læs også rapportens relevante afsnit om fødevarer samt om kulturelle forskelle mellem tyske og danske turister, børnefamilier med mere.

Find hele rapporten her.

Gratis over Storebælt

HORESTA Campings formand, Bent Thodsen, har stillet et borgerforslag om, at det skal være gratis at krydse Storebæltsbroen. Det vil gavne turismen i hele landet og fjerne en væsentlig barriere for den indenlandske turisme.

Se borgerforslaget her.


Downloads

Hent de seneste filer fra HORESTA Campings stormøde i Fredericia den 31. oktober 2021.