HORESTA repræsenterer det danske hotel-, restaurant-, og turisterhvervs interesser. Både nationalt og internationalt samarbejder vi med en række partnere og indgår i en række netværk for at sikre det danske oplevelseserhverv de bedste betingelser for udvikling.

Blandt de nationale samarbejdspartnere kan nævnes:

Læs bl.a. om samarbejdet med de største brancheforeninger i dansk turisme i Turisterhvervets Samarbejdsforum og de mange mærkeordninger, som i dag har sekretariat i HORESTA.

I internationalt regi samarbejder vi blandt andet med vores nordiske kolleger i Nordisk Besöksnäring og med vores europæiske kolleger i HOTREC.

Find uddybende information i listen nedenfor:

 

RELATIONER

Team Gastronomi

Team Gastronomi Danmark er etableret med det formål at sikre Danmark en plads i gastronomiens absolutte top. Danmark er et lille land, men med et fantastisk stort og talentfuldt potentiale blandt elever og professionelle inden for gastronomiens verden.

Team Gastronomi Danmark har til formål at støtte dansk forberedelse og deltagelse i internationale konkurrencer for elever og professionelle gastronomer, med henblik på at synliggøre og markedsføre Danmark, dansk gastronomi og danske kvalitetsfødevarer - dette såvel nationalt som internationalt til gavn for erhvervslivet.

Med gastronomer forstås kokke, tjenere, catere, smørrebrødsjomfruer og andre uddannede i branchen.

Det er desuden foreningens mål at etablere en innovativ platform for yderligere udvikling af danske råvarer og fødevarer via en kontinuerlig og konstruktiv dialog mellem nogle af landets dygtigste gastronomer og udvalgte fødevareproducenter.

Parterne bag

Vi er en række parter, der er gået sammen om at etablere Team Gastronomi Danmark.

Team Gastronomi Danmark er etableret af:

 • HORESTA
 • 3F, Privat Service Hotel og Restaurant 
 • Køkkenchefernes Forening
 • Euro-Toques
 • Hotel- og Restaurantskolen i København
 • Silkeborg Tekniske Skole
 • Food College Aalborg
Bestyrelsen for Team Gastronomi Danmark 
 • Formand Michael Jørgensen, 3F
 • Næstformand Marianne Kragh, HORESTA
 • Anne-Birgitte Agger, Hotel- og Restaurantskolen i København
 • Uffe Nielsen, Køkkenchefernes Forening
 • Mette Jasper Gammicchia, Landbrug & Fødevarer
 • Martin Kjær Hansen, Forenede Dampvaskerier A/S
 • Søren Lohmann, Kold college
 • Mette Rothmann, Tulip Denmark
 • Ivan Kousholt, ZBC
 • Mikael Brandt, Bent Brandt as
 • Anette Haaning Charles, Bent Brandt as
 • Dennis Rafn, Bent Brandt as
 • John Gynther, Arla Foods
 • Sten Slot Knudsen, Kokkelandsholdet

Arne Tang-Pedersen, College360

Mads Marschall, Bocuse d'Or akademiet

Jens H. Christensen, Tech College Aalborg

 

Centralforeningens Jubilæumsfond

Fonden er stiftet af Centralforeningen af Hotelværter og Restauratører i Danmark (nu HORESTA) i anledning af foreningens 100-års jubilæum den 31. juli 1984.

Fondens midler kan søges af:

 • faglærte eller personer med tilsvarende kvalifikationer
 • personer der er igang med en for branchen relevant uddannelse
 • uddannelsessøgende, som ønsker en overbygningsuddannelse
 • faglærte eller personer med tilsvarende kvalifikationer der ønsker efter-/videreuddannelse


Der kan søges midler til:

 • delvis dækning af omkostninger ifm. ophold i udlandet/deltagelse i brancherelaterede seminarer/konferencer
 • delvis dækning af omkostninger ifm. gennemførelse af uddannelsesforløb eller deltagelse i efter-/videreuddannelse på anerkendte fagskoler eller højere læreanstalter i ind- og udland


Der er ansøgningsfrist den 1. marts og 1. september. Ansøgningsskemaet vedhæftes relevante bilag, herunder personlige data, CV, omkostnings- og finansieringsbudget (offentlige støttemuligheder skal udnyttes og fremgå), uddannelsesplan/-beskrivelse. Evt. invitation til arrangement samt begrundelse for at deltagelse er relevant ift. nuværende uddannelse, udtalelse fra skole/læreanstalt og/eller fra arbejdsgiver.

Download ansøgningsskema

HOTREC

År for år kan vi konstatere at EU får større og større indflydelse på national lovgivning i de europæiske lande. I nøjagtig takt hermed stiger betydningen af europæisk overvågning og lobbyisme for branchens virksomheder. Derfor er der i HORESTA stor fokus på vores samarbejde i HOTREC, som naturligvis har hovedkontor i Bruxelles. EU interesserer sig bl.a. voldsomt for at indføre europæiske standarder for nær sagt hvad som helst, der arbejdes med ”turismen som særskilt erhvervsområde”, fælles regler for levnedsmiddelhygiejne, mærkningsordninger, brandsikkerhed på hoteller etc. Alt sammen elementer, hvor det er vigtigt at HORESTA-branchernes europæiske stemme bliver hørt klart og tydeligt - derfor prioriterer vi HOTREC-arbejdet højt. 

Se mere om HOTREC, herunder navne, adresser og links til de øvrige europæiske professionelle og seriøse hovedorganisationer for hotel-, restaurant- & turismeerhvervene, på www.hotrec.org

Nordisk Besögsnäring

Sammen med vores søsterorganisationer fra Sverige, Norge, Finland og Island koordineres forskellige aktiviteter, seminarer og politiske konferencer, ligesom der naturligvis finder en stærk gensidig informationsudveksling sted. Der er mange elementer i branchens rammebetingelser, som går på tværs over de nordiske landegrænser, men med lidt tidsmæssige forskydninger. Samarbejdet i Nordisk Besöksnäring gør, at vi hver især får mulighed for at kigge lidt ind i krystalkuglen, ligesom vi i høj grad kan lære af hinandens specifikke erfaringer. Der er masser af eksempler på, at vi i Nordisk Besöksnäring har lært af hinanden og givet hinanden gode idéer - både til politisk ageren, men også til udvikling af nye medlemsprodukter og serviceydelser.

Et andet væsentligt element i Nordisk Besöksnäring er at udveksle, drøfte og koordinere de nordiske organisationers interesser i relation til EU-lovgivning og vores europæiske paraplyorganisation HOTREC.

Green Key

Green Key (Den Grønne Nøgle) er turismens internationale miljømærke, som gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet.

En miljømærket virksomhed skal leve op til mange konkrete og relevante miljøkrav, som sikres ved en omfattende godkendelsesprocedure og ved løbende kontrol.

Green Key (Den Grønne Nøgle) er opfundet i Danmark i 1994 af branchen selv. HORESTA, Campingrådet og tidligere DANHOSTEL er ejere af ordningen i Danmark, og som også deler ordningen med miljølæreorganisationen FEE på internationalt plan.

FEE

HORESTA har et tæt samarbejde med FEE, som står for Foundation for Environmental Education. Det er en verdensomspændende organisation, der arbejder med undervisning og formidling af viden på miljøområdet. FEE har medlemsorganisationer i mere end 60 lande, og i Danmark er det Friluftsrådet, der er medlem, mens Horesta er associerede medlemmer af FEE. 

FEE står for følgende kampagner og projekter: Blue FlagEco-SchoolsYoung Reporters for the EnvironmentLearning about Forests samt Green Key

CALLCENTER FOR MEDLEMMER

Callcenter til juridisk rådgivning

HORESTA har etableret et Juridisk Callcenter med udvidet åbningstid på alle hverdage fra kl. 8.30 –17.00.

Her kan medlemmer kontakte vores jurister og få hjælp til alt inden for det ansættelsesretlige område. 

Vores callcenter kan kontaktes direkte på

Tlf. +45 35 24 80 40 eller

pr. mail på callcenter@horesta.dk.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne