Funktionærer og medarbejdere omfattet af overenskomster baseret på Hovedaftalen mellem DA og LO kan have krav på en saglig begrundelse. Hvis virksomheden ikke kan godtgøre, at opsigelsen eller bortvisningen er sagligt begrundet, risi...
Må man opsige en medarbejder, der på grund af alder er blevet langsom eller dårlig til sit arbejde?

Svar:

Ja, hvis man forinden har givet medarbejderen flere præcise skriftlige advarsler, hvor medarbejderens mangler er blevet beskrevet. Advarslen skal gives lige efter en konkret episode. Det skal af advarslen fremgå, at hvis advarslen ikke følges, kan det medføre en opsigelse.

Må man opfordre en medarbejder til at gå på pension?

Svar:

Nej, det kan fremstå som tvang, og kan i værste fald udløse et større godtgørelseskrav pga. medarbejderens alder.

Kan det fremgå af ansættelseskontrakten, at medarbejderen skal fratræde, når medarbejderen når pensionsalderen?

Svar:

Nej, det er ulovligt at sætte et alderskrav som f.eks. pensionsalderen som automatisk fratrædelsesgrund. Sådanne bestemmelser er ugyldige.

Er det lovligt at kræve, at en medarbejder under 18 år, skal fratræde, når medarbejderen fylder 18 år?

Svar:

Ja, medarbejdere under 18 år kan godt ansættes i en tidsbegrænset stilling, hvor de automatisk skal fratræde dagen før, de fylder 18 år. Det kræver dog, at de er omfattet af en kollektiv overenskomst, der har en særlig løn til den pågældende medarbejdergruppe under 18 år.

Må man opsige en gravid medarbejder?

Svar:

Gravide medarbejdere er særligt beskyttet. Opsigelsen må derfor ikke være begrundet i medarbejderens graviditet. Det kan være meget svært for virksomheden at bevise, at netop medarbejderens graviditet ikke er årsagen til opsigelsen.

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne