Funktionærer og medarbejdere omfattet af overenskomster baseret på Hovedaftalen mellem DA og LO kan have krav på en saglig begrundelse. Hvis virksomheden ikke kan godtgøre, at opsigelsen eller bortvisningen er sagligt begrundet, risikerer virksomheden at skulle betale en godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Hovedoverenskomsten

Medarbejdere omfattet af Hovedoverenskomsten har krav på en saglig begrundelse for opsigelse efter 9 måneders anciennitet i virksomheden. Det følger af Hovedaftalen mellem DA og LO.

Rejses der krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse efter Hovedaftalen, kan godtgørelsen maksimalt udgøre et beløb svarende til 52 ugers løn. Godtgørelsens størrelse afhænger af en række faktorer, herunder medarbejderens anciennitet og opsigelsen eller bortvisningens karakter.

Funktionærloven

En funktionær har i henhold til funktionærloven krav på en saglig begrundelse for opsigelse efter 1 års anciennitet i virksomheden.

Rejses der krav for godtgørelse efter funktionærlovens bestemmelser, kan godtgørelsen maksimalt udgøre et beløb svarende til halvdelen af funktionærens løn i opsigelsesperioden. Er funktionæren fyldt 30 år, kan godtgørelsen udgøre indtil 3 måneders løn. Har funktionæren været beskæftiget uafbrudt i 10 eller 15 år, kan godtgørelsen udgøre henholdsvis op til 4 eller 6 måneders løn. 

Ligesom efter Hovedaftalen, afhænger godtgørelsens størrelse af en række faktorer, herunder medarbejderens anciennitet og opsigelsen eller bortvisningens karakter.

Medarbejdere omfattet af Hovedoverenskomsten og funktionærloven

Hvis en medarbejder er omfattet af både Hovedoverenskomsten og funktionærloven (f.eks. receptionister), kan medarbejderen efter eget valg rejse krav efter enten Hovedaftalen eller funktionærloven. Det vil i praksis sige, at medarbejderen kan kræve godtgørelse for usaglig afskedigelse efter Hovedaftalen allerede efter 9 måneders ansættelse.

Særligt beskyttede medarbejdere

En række medarbejdere er særligt beskyttet mod opsigelse, f.eks. tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Medarbejdere kan også være omfattet af forbuddet mod at opsige på grund af graviditet og barsel, alder, handicap, religion mv.  

For særligt beskyttede medarbejdere gælder der ikke et krav om anciennitet.

Opsigelse af særligt beskyttede medarbejdere er kendetegnet ved risiko for højere godtgørelsesniveauer og særlige bevisbyrderegler, som gør det vanskeligere for virksomheden at undgå betaling af godtgørelse.

HORESTA Arbejdsgiver anbefaler altid, at virksomheden kontakter HORESTA forud for en opsigelse eller bortvisning af medarbejdere.”

Må man opsige en medarbejder, der på grund af alder er blevet langsom eller dårlig til sit arbejde?

Svar:

Ja, hvis man forinden har givet medarbejderen flere præcise skriftlige advarsler, hvor medarbejderens mangler er blevet beskrevet. Advarslen skal gives lige efter en konkret episode. Det skal af advarslen fremgå, at hvis advarslen ikke følges, kan det medføre en opsigelse.

Må man opsige en gravid medarbejder?

Svar:

Gravide medarbejdere er særligt beskyttet. Opsigelsen må derfor ikke være begrundet i medarbejderens graviditet. Det kan være meget svært for virksomheden at bevise, at netop medarbejderens graviditet ikke er årsagen til opsigelsen.

Må man opfordre en medarbejder til at gå på pension?

Svar:

Nej, det kan fremstå som tvang, og kan i værste fald udløse et større godtgørelseskrav pga. medarbejderens alder.

Kan det fremgå af ansættelseskontrakten, at medarbejderen skal fratræde, når medarbejderen når pensionsalderen?

Svar:

Nej, det er ulovligt at sætte et alderskrav som f.eks. pensionsalderen som automatisk fratrædelsesgrund. Sådanne bestemmelser er ugyldige.

Er det lovligt at kræve, at en medarbejder under 18 år, skal fratræde, når medarbejderen fylder 18 år?

Svar:

Ja, medarbejdere under 18 år kan godt ansættes i en tidsbegrænset stilling, hvor de automatisk skal fratræde dagen før, de fylder 18 år. Det kræver dog, at de er omfattet af en kollektiv overenskomst, der har en særlig løn til den pågældende medarbejdergruppe under 18 år.

Indholdet på denne side er kun synligt for medlemmer af HORESTA. Vores eksperter rådgiver vores medlemmer inden for hoteller, restauranter og turismevirksomheder om alt fra jura og fødevarer til miljø, økonomi & politik. Hvis du vil have glæde af vores viden, er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Callcenter
juridisk rådgivning

HORESTAs callcenter er åbent
Mandag - fredag kl. 08.30 - 16.00

Tlf.: +45 35 24 80 40

Mail: [email protected]